Nowe życie dla kolejki. Parki krajobrazowe przejęły ciuchcię

Data publikacji: 08.06.2020 15:34
Autor: Marta Gajda-Kruk / Kategoria: Wiadomości z regionu
08.06.2020. Pińczów. Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy województwem świętokrzyskim, powiatem jędrzejowskim, powiatem pińczowskim, gminą Jędrzejów, gminą Pińczów, gminą Imielno oraz gminą Kije ws. współpracy przy realizacji zadania pn. „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie”

08.06.2020. Pińczów. Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy województwem świętokrzyskim, powiatem jędrzejowskim, powiatem pińczowskim, gminą Jędrzejów, gminą Pińczów, gminą Imielno oraz gminą Kije ws. współpracy przy realizacji zadania pn. „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie”
Fot. Marta Gajda / Radio Kielce

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przejmie zarządzanie Ciuchcią Express Ponidzie. Takie decyzje zapadły podczas zgromadzenia wspólników kolejki dojazdowej.

08.06.2020. Pińczów. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o. o.Fot. Marta Gajda / Radio Kielce

Udziałowcy, czyli zarząd województwa powiaty jędrzejowski i pińczowski oraz gminy Jędrzejów,  Pińczów, Imielno i Kije zdecydowały, aby kolejkę przejął samorząd województwa i powierzył jej  prowadzenie parkom krajobrazowym. Dotychczasowi udziałowcy mają finansowo wspierać przedsięwzięcie.

Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski podkreśla, że podpisanie listu to dopiero początek „drogi wąskotorówki” do swojego pierwotnego stanu na linii Jędrzejów-Pińczów. Dodaje, że już powinno się myśleć o dalszym przebiegu ciuchci np. w kierunku Wiślicy czy Nowego Korczyna.

- Wąskotorówka, ale i Nida to kręgosłup Ponidzia i warto zrobić wszystko, aby przygotować i wypromować te atrakcje turystyczne.

- Plan przedstawiony przez zespół parków zakłada remont torów i mostów i modernizacje taboru - mówi Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Dodaje, że jest już wytyczony harmonogram prac, które w pełni usprawnią funkcjonowanie ciuchci i przywrócą jej dawną świetność.

- Przymierzamy się do dużego projektu rewitalizacji kolejki. Główne finansowanie atrakcji spocznie na samorządzie województwa.

Andrzej Bętkowski, marszałek województwa nie kryje zadowolenia, że w odbudowę taboru chcą się włączyć także poszczególne samorządy.

- Cieszę, że samorządy chcą współpracować, aby ten zabytek techniki, kolejka funkcjonowała dalej - dodaje.

Włodzimierz Badurak, burmistrz Pińczowa, podkreśla, że świętokrzyska ciuchcia to jest to coś, co łączy. Zaznacza, że podpisanie listu intencyjnego to dobry kierunek, przede wszystkim  dla  samorządów, które do tej pory corocznie pokrywały olbrzymie straty.

- Koszt rewitalizacji kolejki sięga 40 mln zł. Samorządy by tego nie udźwignęły - zaznacza.

Tomasz Socha, wójt gminy Kije ma nadzieję, że wszyscy wspólnie na etapie podpisania umowy wypracują model finansowania, który będzie odpowiadał wszystkim samorządom.

- Mam nadzieję, że osiągniemy kompromis. Że dojdziemy do wspólnego stanowiska - zaznacza.

W najbliższym czasie przez udziałowców zostanie podjęta uchwała o likwidacji spółki. Wszystko wskazuje na to, że kolejka w nowym kształcie ruszy w przyszłym sezonie.  

Kolejka ma prawie 100 lat. Dla Ponidzia odegrała znaczącą rolę, zarówno w okresie międzywojennym, jak i powojennym.

08.06.2020. Pińczów. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o. o.Fot. Marta Gajda / Radio Kielce

Reklama