Pierwsze efekty już są. Powiatowa rada dba o niepełnosprawnych

Data publikacji: 06.08.2020 17:01
Kategoria: Wiadomości z regionu /Źródło: Agata Kocaj
06.08.2020. Kielce. Podsumowanie półrocznej działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Na zdjęciu (od lewej): Paweł Słowik - sekretarz rady, Anna Kopcińska-Wielgus - członek rady, Kamil Suchański - wiceprzewodniczący rady, Andrzej Janowski - przewodniczący rady i Jerzy Pióro - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce ds. Osób Niepełnosprawnych

06.08.2020. Kielce. Podsumowanie półrocznej działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Na zdjęciu (od lewej): Paweł Słowik - sekretarz rady, Anna Kopcińska-Wielgus - członek rady, Kamil Suchański - wiceprzewodniczący rady, Andrzej Janowski - przewodniczący rady i Jerzy Pióro - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce ds. Osób Niepełnosprawnych
Fot. Faustyna Terelak / Radio Kielce

Dworzec autobusowy pozbawiony barier architektonicznych dla ludzi niepełnosprawnych - to wymierny efekt półrocznej działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kielcach. Jej członkowie cieszą się też, że udało im się przekonać prezydenta miasta do powołania w ratuszu pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.

Andrzej Janowski, przewodniczący tego gremium przyznaje, że przez 6 miesięcy pracy udało się wykonać milowy krok w relacjach między środowiskiem osób niepełnosprawnych, a władzami Kielc. W tym czasie, członkowie rady wielokrotnie spotykali się z przedstawicielami prezydenta, Zarządu Transportu Miejskiego, Straży Miejskiej i PKP oraz środowiska osób niepełnosprawnych, co przynosi pierwsze efekty.

Oprócz barier architektonicznych istnieją również bariery społeczne i komunikacyjne - zwraca uwagę Anna Kopcińska-Wielgus, członkini rady. Nadal istotny jest problem zatrudniania osób niepełnosprawnych. Widoczne są też bariery w dostępie do informacji. Potrzebny jest szerszy dostęp do informacji o możliwych formach wsparcia na rynku pracy. Kolejnym problemem jest wykluczenie komunikacyjne niepełnosprawnych. Większość z nich nie ma prawa jazdy, a autobusy z peryferii, szczególnie w weekendy, jeżdżą bardzo rzadko.

Jak mówi Jerzy Pióro, pełnomocnik prezydenta Kielc ds. osób niepełnosprawnych, rada jest dla niego ciałem doradczym. Sygnalizuje problemy, na które on stara się odpowiedzieć. Podczas wspólnych spotkań omawiano m. in. kwestie dotyczące infrastruktury kolejowej, czy dworca autobusowego. Pełnomocnik zaprasza też do kontaktu osoby z niepełnosprawnościami. Dostępny jest codziennie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Skontaktować się z nim można pod numerem 41 331 25 24, wewnętrzny 234.

Najważniejsze cele na przyszłość to dla rady pozbycie się barier architektonicznych, m. in. na pływalniach kieleckich, w przychodniach, ośrodkach kulturalnych i sportowych. Silny ma być też nacisk na edukację społeczeństwa w kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowego i zwracanie uwagi na osoby niepełnosprawne, które również w tym ruchu uczestniczą.

Reklama