Prywatny fryzjer i szklarnia za pieniądze ECB w Pacanowie

Data publikacji: 15.07.2020 17:06 / Data aktualizacji: 15.07.2020 19:22
Autor: Michał Kita / Kategoria: Wiadomości z regionu
09.07.2020. Fotopuzzle z Radiem Kielce - Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

09.07.2020. Fotopuzzle z Radiem Kielce - Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
Fot. Radio Kielce

Usługi fryzjerskie za 10 tys. zł i nielegalna szklarnia na terenie Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie - to dwa z wielu przykładów nieprawidłowości w tej placówce, w czasie gdy kierowała nią Karolina Kępczyk. Wewnętrzny audyt w ECB wykazał niewłaściwe wydatkowanie publicznych pieniędzy, naruszenia dyscypliny finansów, błędy w fakturowaniu.

Jak informuje Mariusz Bodo, sekretarz województwa, kontrola w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie zaświadcza o tym, że była dyrektor nie zarządzała instytucją w sposób prawidłowy.

- W raporcie wymieniono bardzo dużo nieprawidłowości. Najwięcej zastrzeżeń pojawia się co do kwestii wydatkowania środków publicznych, a także przy opisie faktur. Jednym z przykładów jest kwota 10 tys. zł, przeznaczona na usługi fryzjerskie. Zgodnie z opisem faktury, ta kwota miała zostać wydana na strzyżenie animatorów - pracowników ECB. Tymczasem z audytu wynika, że pracownicy zaprzeczają by taka czynność była wykonywana, zatem tylko pani dyrektor wie komu ten fryzjer świadczył usługi - dodaje sekretarz województwa.

Mariusz Bodo, zaznacza, że w wyniku audytu okazało się, że na terenie Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie funkcjonowała… szklarnia, prowadzona przez ojca ówczesnej dyrektor.

Ponadto kontrola wykazała szereg zaniedbań i nieprawidłowości, jeżeli chodzi o stan techniczny, między innymi placu zabaw znajdującego się przy ECB.

- Plac zabaw znajdujący się przy budynku ECB wygląda dramatycznie, były tam wystające śruby i gwoździe, które zagrażały bezpieczeństwu użytkowników. Obecnie teren został zabezpieczony przez nową dyrektor - wyjaśnia.

Ponadto  audyt w instytucji wykazał,  że na początku 2020 roku ECB  zawarło umowę na sporządzenie wyceny majątkowej restauracji znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum, o wartości ponad 6 tys. zł. Jak czytamy w raporcie audytowym, ten wydatek ze środków publicznych, jest wydatkiem niecelowym ponieważ, zlecona wycenia dotyczyła nieruchomości niebędącej własnością ECB, co jest naruszeniem art. 44 ustawy  o finansach publicznych.

Kolejną nieprawidłowością jaką audytor ujawnił w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie, była kwestia wyjazdów służbowych byłej dyrektor.  Pod koniec kwietnia ubiegłego roku Karolina Kępczyk, wraz z pracownikiem ECB, zatrudnionym na zastępstwo na stanowisku kierownika organizacyjno-administracyjnego odbyła pięciodniową podróż do Nowego Jorku, której efektem miało być podpisanie porozumienia pomiędzy kierowaną przez nią instytucją, a Fundacją Kościuszkowską, dotyczącego m.in. promocji ECB. Łączny koszt podróży zamknął się w kwocie niemal 11 tys. 900 zł. W ramach porozumienia ECB zobowiązało się do wpłaty na rzecz Fundacji kwoty w wysokości 1 200 dolarów. W sprawozdaniu z audytu możemy przeczytać, że ECB nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi wykonanie zobowiązania przez Fundację Kościuszkowską, ponadto audytorzy oceniają jako bezzasadny  wyjazd służbowy do Nowego Yorku kierownika administracyjnego, w którego zakresie nie leżały zadania związane z promocją i reklamą ECB. Podobny wyjazd miał miejsce we wrześniu ubiegłego roku, wówczas dyrektor Kępczyk odbyła podróż służbową do Paryża, której celem był udział w targach turystycznych. Koszty tego wyjazdu sięgają kwoty 9,717 zł.

Ponadto audyt wykazał, że od 2017 do 2019 roku ECB zawarło umowę zlecenie opiewającą na kwotę 28,5 tys. zł, na  prowadzenie portalu „Pacanów online”, którego zadaniem miało być m.in. opracowywanie i przygotowanie tekstów informacyjnych i promocyjnych na potrzeby Centrum. Jak czytamy w sprawozdaniu z audytu wewnętrznego - w dokumentacji instytucji brakuje jednak dokumentów potwierdzających formalny i prawny związek pomiędzy portalem Pacanów online, a Europejskim Centrum Bajki. ECB nie jest i nie było właścicielem domeny Pacanów online. W związku z powyższym brak możliwości uznania za wydatek celowy wynagrodzenia z tytułu tej umowy.

Kolejne wątpliwości dotyczą także wielokrotnego podpisywania dokumentów finansowych w tym faktur przez byłą dyrektor Karolinę Kępczyk, w dniach, w których formalnie dyrektor nie była obecna w pracy.

Mariusz Bodo zaznacza, że radcy prawni urzędu marszałkowskiego analizują możliwość zawiadomienia prokuratury o nieprawidłowościach, które ujawnił audyt w ECB.

Jak informowaliśmy, 31 marca, Karolina Kępczyk została odwołana z funkcji dyrektora Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Powodem takiej decyzji były doniesienia o stosowaniu mobbingu wobec pracowników, a także naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Obecnie pełniącą obowiązki dyrektora instytucji jest Aleksandra Stachniak.

Podobne wiadomości
Reklama