Ostatnia jednoosobowa sesja rady gminy

Data publikacji: 18.02.2020 14:14
Autor: Emilia Sitarska / Kategoria: Wiadomości z regionu
18.02.2020 Bałtów. Ostatnia sesja pełniącego obowiązki rady gminy przed przedterminowymi wyborami do rady gminy

18.02.2020 Bałtów. Ostatnia sesja pełniącego obowiązki rady gminy przed przedterminowymi wyborami do rady gminy
Fot. Emilia Sitarska / Radio Kielce

To była ostatnia sesja Rady Gminy Bałtów, w której decyzję podejmowała jedna osoba. W najbliższą niedzielę, w przedterminowych wyborach mieszkańcy gminy wskażą 15 nowych radnych, więc kolejne posiedzenie odbędzie się już w pełnym składzie.

Dziś minęły także dokładnie 2 miesiące od momentu objęcia przez byłego radnego Henryka Cichockiego funkcji pełniącego obowiązki rady gminy. W tym czasie zwołał trzy sesje, uchwalił budżet na 2020 rok, wprowadził opłatę miejscową dla turystów, a także ustalił wysokość podatków i cen za wywóz śmieci. Jednoosobowa rada zdecydowała także o zaciągnięciu kredytu na spłatę zobowiązań zaciągniętych jeszcze przez poprzednie władze gminy.

18.02.2020 Bałtów. Od lewej: Hubert Żądło - wójt gminy Bałtów, Henryk Cichocki - pełniący obowiązki rady gminy w BałtowieFot. Emilia Sitarska / Radio Kielce

Wójt Hubert Żądło podkreśla, że podejmowane były tylko niezbędne kroki.

- I nie stało się tak, jak wieszczyli m.in. odwołani radni z Przełomu Bałtowskiego, że przez te trzy miesiące, kiedy nie będzie rady, można narobić wiele zła i niemal zniszczyć gminę. Nic takiego się nie stało - mówi Hubert Żądło.

Wójt oczekuje, że nowa rada będzie merytoryczna i niezależna. Chciałby, aby zajęła się pracą, a nie działaniami mającymi doprowadzić do rezygnacji wójta. Jedną z pierwszych decyzji nowych radnych ma być wyrażenie zgody na sprzedaż kilku nieruchomości, m.in. w Bałtowie i Pętkowicach.

Mieszkańcy po wyborach oczekują zgody między nową radą, a wójtem. Wierzą, że zmiany w tym gremium zajdą.

- Bez względu na to, jaki skład rady będzie, dojdzie do jakiegoś porozumienia - twierdzi Irena Dąbek, sołtys Okołu Pierwszego.

Ewa Puchałka, sołtys Okołu Drugiego uważa, że rada się zmieni, ale dodaje, że nie powinno się tylko i wyłącznie przyklaskiwać, należy się także sprzeciwiać pewnym decyzjom.

- Bez względu na wynik wyborczy uważam, że nie będzie tak źle, jak może się komuś wydawać - twierdzi Ewa Puchałka.

Z kolei sołtys Grażyna Muchalska wyraża nadzieję, że rada nie będzie przeszkadzać wójtowi w realizacji niektórych planów, bo – jak twierdzi – wcześniej włodarz gminy miał związane ręce.

- Powinni się przede wszystkim zgadzać i nie powinno być takich różnic, jak były - mówi Grażyna Muchalska.

Z kolei Teresa Pająk, sołtys wsi Borcuchy uważa, że dzięki wyborom wiele się zmieni, liczy na zmianę atmosfery podczas sesji.

- Cieszymy się z tych wyborów - mówi Teresa Pająk.

18.02.2020 Bałtów: Od lewej: Jarosław Rusiecki - senator, Mirosław Rogoziński - radny powiatu ostrowieckiego PiS, Andrzej Kryj - posełFot. Emilia Sitarska / Radio Kielce

Dzisiejszym obradom przyglądali się parlamentarzyści. Poseł Andrzej Kryj z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że wynik referendum powinien skłonić do refleksji nowych radnych.

- Mieszkańcy skorzystali ze swojego prawa. Myślę, że nowa rada, bez względu na to, jaki będzie miała charakter i kto będzie dominował, powinna zdać sobie sprawę, że wspólnie da się zrobić więcej - uważa poseł Andrzej Kryj.

Senator Jarosław Rusiecki z PiS uważa, że uczestnictwo w wyborach to także przejaw samorządności.

- Życzę żeby wszyscy mieszkańcy tą sprawą się zainteresowali i wzięli udział w wyborach. Na tym polega samorządność, aby brać sprawy w swoje ręce, szczególnie gdy sprawa dotyczy społeczności lokalnej - mówi senator Jarosław Rusiecki.

Przedterminowe wybory do Rady Gminy Bałtów odbędą się w najbliższą niedzielę, 23 lutego.

Reklama