Starachowice. Ograniczenia w związku z koronawirusem

Data publikacji: 15.03.2020 16:30
Autor: Anna Głąb / Kategoria: Wiadomości z regionu
15.03.2020 Starachowice. Autobus miejski

15.03.2020 Starachowice. Autobus miejski
Fot. mzk.starachowice.eu

Od jutra w Starachowicach, duże zmiany w funkcjonowaniu niektórych urzędów. Jak informuje prezydent Marek Materek od poniedziałku Urząd Miejski zostaje zamknięty. Pracownicy przychodzą normalnie, ale wszystkie sprawy załatwiane będą elektronicznie lub telefonicznie.

Urząd Stanu Cywilnego będzie wydawał jedynie akty urodzenia oraz akty zgonu. Zamknięte zostaje targowisko miejskie, place zabaw i obiekty sportowe na terenie miasta. Rekrutacja do przedszkoli przechodzi wyłącznie na formę elektroniczną, do odwołania zostają zawieszone dyżury przewodniczącego i radnych Rady Miejskiej pełnione w Urzędzie Miejskim w poniedziałki.

Deklaracje w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które powinny być złożone w związku ze zmianami od 1 marca 2020 r. (zgony, urodzenia, nowe budynki, zmiana miejsca zamieszkania itp.), będą przyjmowane w terminie późniejszym z mocą obowiązywania od marca 2020 r. lub miesiąca, w którym nastąpiła zmiana. Podatki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wszystkie pozostałe opłaty lokalne można wpłacać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach wymiarowych, zawiadomieniach lub na ogólny rachunek bankowy 27 1020 2629 0000 9702 0362 0044.

Duże zmiany także w komunikacji miejskiej. Od 17 marca zawieszone zostają kursy weekendowe, a codzienny rozkład jazdy jest znaczenie okrojony. ZEC Komunikacja zapewnia obsługę linii autobusowych, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania miasta i zapewnienia dojazdu do zakładów pracy.

W autobusach wygrodzone zostały strefy buforowe pomiędzy częścią pasażerską, a stanowiskiem kierowcy. W związku z wprowadzeniem tej strefy, nie jest możliwe wsiadanie i wysiadanie przednimi drzwiami. We wszystkich autobusach zawieszona została sprzedaż biletów.

W podobny sposób zawieszone zostają działania starostwa powiatowego i urzędów gminy na terenie powiatu.

Reklama