W Jędrzejowie wspierają osoby starsze i chore

Data publikacji: 17.03.2020 19:33
Autor: Ewa Pociejowska-Gawęda / Kategoria: Wiadomości z regionu
Jędrzejów. Ośrodek Pomocy Społecznej

Jędrzejów. Ośrodek Pomocy Społecznej
Fot. Ewa Pociejowska-Gawęda / Radio Kielce

Prawie 110 osób starszych i chorych jest objętych pomocą i wsparciem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.

- W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym usługi opiekuńcze docierają nie tylko do stałych podopiecznych placówki, ale również do osób, które dotychczas przychodziły do ośrodka na pobyt dzienny tj. w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Domu Senior Plus. Ponadto około 20 osób objętych jest nadzorem telefonicznym - informuje Grażyna Chabior, dyrektor OPS w Jędrzejowie.

Jak dodaje, opiekunki chodzą do domów oraz pracownicy ośrodka telefonicznie sprawdzają czy potrzebne jest zaopatrzenie w leki oraz żywność.

- W obecnej sytuacji wzmożoną troską objęte są osoby starsze, które są samotne - mówi Jolanta Pazera, z-ca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie.

- To kilkanaście osób, do których pracownicy ośrodka codziennie dzwonią i sprawdzają ich stan. Jeżeli osoby te mają trudności w zrobieniu niezbędnych zakupów żywności czy leków mogą liczyć na pomoc opiekunów Ośrodek Pomocy Społecznej w Jędrzejowie -dodała.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem od ubiegłego czwartku w ośrodku wprowadzone zostały zmiany w trybie załatwiania spraw. Podopieczni zostali poinformowani, iż większość spraw będzie załatwiana telefonicznie, wnioski mogą być składane drogą mailową lub elektroniczną. Tylko w sprawach wyjątkowych klienci ośrodka przyjmowani są na parterze budynku przy okienku podawczym.

Osoby chore i starsze pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie mogą uzyskać pod numerem telefonu 41 386-18-28 w godzinach pracy ośrodka od 7.30 do 15.30.

Reklama