Starachowice też chcą pomagać przedsiębiorstwom w kryzysie

Data publikacji: 21.03.2020 11:30
Autor: Anna Głąb / Kategoria: Wiadomości z regionu
Urząd Miejski w Starachowicach

Urząd Miejski w Starachowicach
Fot. starachowice.eu

Gmina Starachowice w związku z epidemią koronawirusa, przygotowała pakiet antykryzysowy służący jako pomoc dla przedsiębiorców. Ma on na celu ograniczenie skutków sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się lokalne firmy.

Prezydent Marek Materek poinformował, że przedsiębiorcy, którzy zostali dotknięci konsekwencjami epidemii mogą ubiegać się o odroczenie terminu płatności należności gminnych lub rozłożenie ich na raty. W zależności od indywidualnej sytuacji, możliwe jest także częściowe lub całkowite umorzenie raty zaległości oraz odstąpienie od naliczenia odsetek.

Aby uzyskać ulgi, przedsiębiorca powinien złożyć indywidualny wniosek z podstawowymi dokumentami. Szczegółowych informacji udziela Referat Podatków i Opłat pod numerem telefonu: 41 273 83 75 lub 41 273 83 42.

W związku z epidemią koronawirusa wniosków nie składa się bezpośrednio urzędnikowi. Podpisany dokument wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Starachowicach drogą elektroniczną poprzez skrzynkę e-PUAP lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice. Wnioski można również złożyć do urny wystawionej przy wejściu do urzędu, w zaklejonej kopercie, opatrzonej pieczęcią wnioskodawcy wraz z danymi.

Podobne wiadomości
Reklama