Koronawirus. Aktualne zasady i ograniczenia [INFORMATOR]

Data publikacji: 20.04.2020 12:47 / Data aktualizacji: 24.04.2020 16:08
Kategoria: Wiadomości z regionu /Źródło: PAP, IAR, gov.pl

 
Fot. KPRM

Od poniedziałku zniesiony został zakaz przemieszczania się i przebywania w miejscach publicznych. Otwarty jest wstęp do lasów, parków, plaż z wyłączeniem placów zabaw. Osoby powyżej 13. roku życia mogą przemieszczać się samodzielnie.

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ


2 metry - minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

osoby niepełnosprawne niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

Obowiązuje do: odwołania.

 

ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO

Ograniczenie dotyczy: przebywania osób nieletnich poza domem bez opieki dorosłego

Na czym polega? Dzieci i młodzież nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

Obowiązuje dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13. roku życia: od 20 kwietnia 2020 do odwołania

 

OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa.

Na czym polega? Wszyscy (oprócz kilku wyjątków wymienionych poniżej) mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy.

Ograniczenie nie dotyczy:

- dzieci do 4 lat,

- osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),

- osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),

- osób poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,

- osób poruszające się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4,

- pracowników w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych. WAŻNE! Osoby, które bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów w tych miejscach, mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa!

- kierowców publicznego transportu zbiorowego i przewoźników prywatnych – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,

- duchownych sprawujących obrzędy religijne,

- rolników wykonujących prace w gospodarstwie,

- żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe,

- osób przebywających w lesie.

Obowiązuje do: odwołania.

 

ZAKAZ KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW, OGRODÓW ZOOLOGICZNYCH

Ograniczenie dotyczy:  korzystania z ogrodów zoologicznych, placów zabaw, ogrodów jordanowskich (w częściach, gdzie znajdują się plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci) . Nie można także korzystać na terenach leśnych z miejsc biwakowania, wiat, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci.

Obowiązuje: od 20 kwietnia do odwołania

 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym. Na czym polega? W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Obowiązuje do: odwołania

 

ZAKAZ KORZYSTANIA Z ROWERÓW MIEJSKICH

Ograniczenie dotyczy: korzystania z rowerów miejskich.

Obowiązuje do: odwołania


SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE

Ograniczenie dotyczy: przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym. Na czym polega? W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta.

Obowiązuje do: odwołania

Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.

 

RUCH LOTNICZY

Ograniczenie dotyczy: pasażerskich lotów krajowych i międzynarodowych.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r. (możliwe przedłużenie tego terminu)

 

MIĘDZYNARODOWY RUCH KOLEJOWY

Ograniczenie dotyczy: podróży pociągami relacji międzynarodowych.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r. (możliwe przedłużenie tego terminu)


ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ

Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń oraz imprez. Wyłączone są: zakłady pracy. Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

- pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,

- stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5m) z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Obowiązuje do: odwołania.

 

GALERIE HANDLOWE


Ograniczenie dotyczy: działalności galerii i centrów handlowych. Na czym polega? Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże:

- spożywcza,

- kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania),

- artykułów toaletowych i środków czystości,

- wyrobów medycznych i farmaceutycznych,

- artykułów remontowo-budowlanych,

- prasowa,

- artykułów dla zwierząt,

- paliw.

Obowiązuje do: odwołania.

Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.

 

LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE

Ograniczenie dotyczy: liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie. Na czym polega?

Sklepy i punkty usługowe

Do sklepów, których powierzchnia usługowa jest mniejsza niż 100 m2: 4 osoby na jedno stanowisko kasowe. Czyli jeśli w sklepie są 2 stanowiska kasowe, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 8 klientów.

Do sklepów, których powierzchnia usługowa jest większa niż 100 m2: 1 osoba na 15 m2 tej powierzchni. Czyli w sklepie o powierzchni 300 m2, może przebywać w jednym momencie na terenie sklepu 20 klientów.

Obowiązuje: od 20 kwietnia do odwołania.

Godziny dla seniorów

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Obowiązuje do: odwołania.

Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.

Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

Targi

Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 4. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 80 klientów. Nie wliczamy w tę liczbę obsługi stoisk.

Obowiązuje: od 20 kwietnia do odwołania.

Placówki pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

Obowiązuje do: odwołania.

 

WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY BUDOWLANE

Na czym polega? W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

Obowiązuje do: odwołania. 

 

SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I TATUAŻU

Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu. Na czym polega? Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Obowiązuje do: odwołania.

 

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE


Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym. Na czym polega? 

W mszy lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Jest to 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni danego budynku, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Na cmentarzu może przebywać nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę, a także osoby dokonujące pochowania lub osoby zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy.

Obowiązuje: od 20 kwietnia do odwołania.

Ważne! Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

 

GRANICE POLSKI

Ograniczenie dotyczy:  przekraczania granic Polski przez cudzoziemców. Na czym polega? Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:

- obywatele RP,

- cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,

- osoby, które posiadają Kartę Polaka,

- dyplomaci,

- osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),

- cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Ważne! Transport cargo działa normalnie.

Obowiązuje do: 3 maja 2020 r. (możliwe przedłużenie tego terminu)

 

SZKOŁY, UCZELNIE, ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na to, abyśmy odwiesili działalność szkół, przedszkoli i żłobków. - Ograniczenie tym razem przesuwamy na znacznie dłuższy termin, do 24 maja - poinformował minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Zaznaczył, że uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej. Dodał, że za kilka dni rząd poda informacje, czy „będzie możliwość w części tych placówek prowadzenia jakiejś formy działalności opiekuńczej”.

Na konferencji prasowej Piontkowski przekazał, że egzaminy maturalne w tym roku rozpoczną się 8 czerwca.

- Chcielibyśmy, aby one w tym roku ze względu na sytuację epidemiczną, nie miały tej części ustnej - będą to więc tylko i wyłącznie matury pisemne - zapowiedział minister. Matury potrwają do końca czerwca, rozpoczną się od egzaminu z języka polskiego - dodał.

Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca. - Osoby, które chciałyby poprawiać maturę, mogłyby to zrobić na początku września - oświadczył Dariusz Piontkowski.

Piontkowski przekazał, że dodatkowy egzamin maturalny dla osób, które z różnych, usprawiedliwiony przyczyn nie będą mogły przystąpić do matury w terminie podstawowym, powinien odbyć się na początku lipca.

- Przewidujemy, że mniej więcej do 11 sierpnia będzie możliwość podania wyników maturalnych, a ci którzy chcieliby poprawiać, mogliby to zrobić na początku września. Wtedy wyniki egzaminów poprawkowych byłyby już do wiadomości uczelni i uczniów do końcówki września - poinformował minister.

Piontkowski wyraził też nadzieję, że sytuacja epidemii pozwoli przeprowadzać zaplanowane egzaminy przy zachowaniu rygorów bezpieczeństwa.

- Każdy uczeń będzie siedział w oddzielnej ławce, będzie w odpowiedniej odległości od pozostałych uczniów, aby przeprowadzenie tych egzaminów było bezpieczne dla uczniów, nauczycieli i ich rodzin - podkreślił.

Ocenił, że ogłoszone decyzje dają uczniom i nauczycielom „długą perspektywę”.

- Wyraźnie daje czas zarówno maturzystom, jak i ósmoklasistom na to, aby przygotowali się do egzaminów - dodał.

- Od 16 do 18 czerwca przewidujemy przeprowadzenie egzaminów dla ósmoklasistów. Od 22 czerwca rozpoczną się egzaminy potwierdzające klasyfikacje zawodowe, a potem, w połowie sierpnia egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych tak, aby mogli oni dokończyć praktyki - poinformował.

Szef MEN pokreślił, że ten plan przewiduje, że wszyscy uczniowie będą mogli w niewiele różniących się terminach rozpocząć rekrutację do szkół wyższego szczebla.

- Planujemy, że wraz z terminem dodatkowym egzamin ósmoklasisty będzie mógł być sprawdzony do końcówki lipca. Wtedy uczniowie będą mogli przekazywać świadectwa, zaświadczenia z wyników egzaminów do wybranych przez siebie szkół średnich - dodał Piontkowski.

 

GASTRONOMIA

Ograniczenie dotyczy: działalności restauracji, kawiarni czy barów.

Zalecenia: Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.

Obowiązuje do: odwołania.

 

KULTURA

Ograniczenie dotyczy: działalności instytucji kultury

Zalecenia: Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte. Są to m.in. muzea, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz stała działalność związana z kulturą.

Obowiązuje do: odwołania.

Ważne! Do odwołania zamknięte pozostają również: siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.

 

KWARANTANNA

Ograniczenie dotyczy: osób, które:

- wracają z zagranicy,

- miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,

- przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020),

- mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).

Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas:

- w żadnym wypadku nie można opuszczać domu,

- spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,

- w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,

- w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości spędzenia jej w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r. (możliwe przedłużenie tego terminu)

Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.

 

HOTELE

Ograniczenie dotyczy: działalności hoteli i innych miejsc noclegowych.

Zalecenia: Hotele i inne miejsca noclegowe zostają zamknięte. Mogą pozostać otwarte tylko i wyłącznie dla:

- osób w kwarantannie lub izolacji,

- personelu medycznego,

- osób w delegacji i dla tych, którzy korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych (dotyczy to np. pracowników budowlanych),

- osób, które były zakwaterowane w obiekcie noclegowym przed 31 marca.

Obowiązuje do: odwołania.

Ważne! Jeśli więc przed wejściem w życie nowych przepisów nocowałeś w hotelu, możesz dokończyć swój pobyt zgodnie z planem.

 

STOPNIOWE ZDEJMOWANIE OBOSTRZEŃ - KOLEJNE DATY WYZNACZANE PO ANALIZIE

Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od:

- przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),

- wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),

- realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

 

JAK WYGLĄDAJĄ KOLEJNE PLANOWANE ETAPY ZDEJMOWANIA OBOSTRZEŃ?

DRUGI ETAP

działalność gospodarcza:

- otwarcie sklepów budowlanych w weekendy

- otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniami

życie społeczne:

- otwarcie niektórych instytucji kultury: bibliotek, muzeów i galerii sztuk

 

TRZECI ETAP

działalność gospodarcza:

- otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek

- otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami

 

Gastronomia – umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami

życie społeczne:

- wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności)

- organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3 – ustalona max. liczba dzieci w sali.

 

CZWARTY ETAP

Działalność gospodarcza:

- otwarcie salonów masażu i solariów

- umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness

 

Życie społeczne

- teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym

- kolejne etapy powrotu do normalności będą wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań  w naszym kraju będzie niski. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy rezygnować z dyscypliny społecznej i przestrzegania obowiązujących ograniczeń. Pamiętajmy, że to od nas zależy, jak szybko będą wprowadzane kolejne etapy powrotu do nowej rzeczywistości

Tagi do tego wpisu
Reklama