Marszałek szuka sposobów na suszę

Data publikacji: 28.04.2020 15:35
Autor: Izabela Mortas / Kategoria: Wiadomości z regionu
Na zdjęciu: Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego

Na zdjęciu: Andrzej Bętkowski - marszałek województwa świętokrzyskiego
Fot. UMWŚ

Przy marszałku województwa powstanie zespół do spraw zapobiegania skutkom suszy. Będzie lobbował na rzecz utworzenia zbiorników retencyjnych w regionie, a także opracowywał korzystne dla świętokrzyskich rolników rozwiązania, pomagające w nawadnianiu upraw.

O działania władz województwa zapobiegające suszy pytali podczas sesji sejmiku województwa radni z PSL. Marszałek Andrzej Bętkowski przyznał, że samorząd w ubiegłym roku stracił część kompetencji związanych z regulacjami wód, ważnych dla rolnictwa, przekazując te zadania do nowej instytucji - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, mimo to włączy się w walkę ze skutkami suszy.

- Nad tym problemem pochylam się nie od dziś. Zamierzam powołać zespół do spraw zapobiegania skutkom suszy, do którego zaproszę nie tylko pracowników urzędu marszałkowskiego i Wód Polskich, lecz także przedstawicieli administracji rządowej, samorządowców, rolników i reprezentantów stowarzyszeń, które zajmują się tym problemem - zapowiada.

Zespół pomógłby przede wszystkim w wypracowaniu instrumentów finansowych wspierających retencjonowanie wody. Jest to związane także z przyszłą perspektywą unijną i opracowywaniem programów regionalnych. Marszałek podkreśla bowiem, że gospodarka wodna i walka z suszą znajdują się wśród priorytetów Unii Europejskiej.

Zespół do spraw zapobiegania skutkom suszy prawdopodobnie powstanie w ciągu miesiąca, ale na realne efekty działalności zespołu trzeba będzie poczekać. W najbliższym czasie działania, które przyczynią się do nawadniania gleb w regionie planuje Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie - informuje Małgorzata Sikora, dyrektor regionalny instytucji.

- W najbliższym roku planujemy działania metodą odwróconej melioracji, czyli doprowadzanie wody na pola rowami, które służyły do tego, by tę wodę odprowadzać na rzece Brzeźnica w miejscowościach Lścin, Jasionna i Czarnocice (powiat jędrzejowski), a także na rzece Struga Rzeszówek w Oksie - wymienia.

Ponadto zarząd zlewni w Kielcach chce zwiększyć zdolność retencyjną na rzekach: Nida Biała, Lipnica, Rudka i Grabówka dla potrzeb obiektów melioracyjnych „Lipnica" i „Mniszek" w miejscowości Mniszek w gminie Małogoszcz.

W dłuższej perspektywie w województwie świętokrzyskim planowane jest utworzenie dwóch dużych zbiorników retencyjnych - „Bzin” na rzece Kamiennej w Skarżysku-Kamiennej, a drugi „Wierna Rzeka” na Łososinie. Na razie jednak nie wiadomo jeszcze, jak te inwestycje miałyby być finansowane. Jeżeli uda się zebrać pieniądze, zbiorniki powstaną w ciągu 10 lat.

Reklama