Wsparcie dla powiatów z funduszy europejskich zatwierdzone

Data publikacji: 11.05.2020 17:50
Autor: Izabela Mortas / Kategoria: Wiadomości z regionu
11.05.2020 Kielce. Obrady zarządu województwa świętokrzyskiego. Na zdjęciu od lewej: Marek Bogusławski - wicemarszałek województwa, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa i Renata Janik - wicemarszałek województwa.

11.05.2020 Kielce. Obrady zarządu województwa świętokrzyskiego. Na zdjęciu od lewej: Marek Bogusławski - wicemarszałek województwa, Andrzej Bętkowski - marszałek województwa i Renata Janik - wicemarszałek województwa.
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

42 mln zł na zwalczanie skutków epidemii COVID-19. Zarząd województwa świętokrzyskiego oficjalnie zatwierdził procedurę, która pozwala na przekazanie do powiatów funduszy z Unii Europejskiej.

O takim zamiarze informowaliśmy już w zeszłym tygodniu. Jak mówi wicemarszałek Renata Janik zarząd przyjął podczas posiedzenia dwie uchwały.

- Pierwsza dotyczy uruchomienia naboru w konkursie, w ramach którego powiaty będą składać wnioski, a druga traktuje o alokacji i podziale pieniędzy na poszczególne samorządy - wyjaśnia.

Wicemarszałek dodaje, że 42 mln zł, które pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, będą rozdysponowane pomiędzy 14 powiatów według ich wielkości, ale też zgłaszanych potrzeb.

- W zeszłym tygodniu rozesłaliśmy pisma do starostw powiatowych z prośbą, by określiły, ilu podmiotom chciałyby udzielić wsparcia. Wiadomo też, że większe pieniądze otrzymają powiaty zamieszkiwane przez większą liczbę mieszkańców - przyznaje.

Pomocą zostaną objęte m.in. szpitale powiatowe, jednostki policji i straży pożarnej, placówki pogotowia ratunkowego, przychodnie, stacje sanitarno-epidemiologiczne, schroniska i noclegownie, zakłady opiekuńczo-lecznicze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i domy dziecka. Przewidziano między innymi zakupy materiałów ochrony osobistej i środków higieny dla pracowników tych instytucji, niezbędnego drobnego sprzętu medycznego i testów diagnostycznych w kierunku wykrycia koronawirusa.

Nabór wniosków rozpocznie się we wtorek, 12 maja. Umowy ze starostwami mają być podpisane do końca maja, by jak najszybciej wykorzystać potrzebne pieniądze.

Podział funduszy:

1. Powiat grodzki - Miasto Kielce - 3,3 mln zł
2. Powiat buski - 2,62 mln zł
3. Powiat jędrzejowski - 4,34 mln zł
4. Powiat kazimierski - 1,89 mln zł
5. Powiat kielecki - 6,23 mln zł
6. Powiat konecki - 2,1 mln zł
7.  Powiat opatowski - 2,85 mln zł
8. Powiat ostrowiecki - 4,55 mln zł
9. Powiat pińczowski - 1,94 mln zł
10. Powiat sandomierski - 2,67 mln zł
11. Powiat skarżyski - 2,85 mln zł
12. Powiat starachowicki - 3,18 mln zł
13. Powiat staszowski - 1,63 mln zł
14. Powiat włoszczowski - 1,79 mln zł

Podobne wiadomości
Reklama