Jest dodatkowe wsparcie dla niepełnosprawnych

Data publikacji: 19.05.2020 10:51
Autor: Iwona Murawska / Kategoria: Wiadomości z regionu
Na zdjęciu: Andrzej Michalski - dyrektor świętokrzyskiego oddziału PFRON

Na zdjęciu: Andrzej Michalski - dyrektor świętokrzyskiego oddziału PFRON
Fot. Piotr Kwaśniewski / Radio Kielce

Osoby niepełnosprawne, które ze względu na sytuację epidemiologiczną przebywają w domu i nie mają możliwości udziału w zajęciach oraz rehabilitacji w różnych placówkach mogą ubiegać się o wsparcie. Polega ono na wypłacie 500 zł miesięcznie, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.

O taką formę pomocy mogą się ubiegać m.in. podopieczni warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy i dziennych domów opieki - informuje Andrzej Michalski, dyrektor Michalski.

- O wsparcie mogą się również ubiegać uczniowie specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych i ośrodków wychowawczych, którzy do tej pory uczestniczyli w zajęciach wychowawczych. Na ten program Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przeznaczył 228 mln zł - dodał Andrzej Michalski.

Wnioski o wsparcie wpłynęły już m.in. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Kielcach. Jak informuje Mirosław Gębski, do tej pory jest ich już 90.

- Z tych 90 wniosków, 30 dokumentów przeszło pozytywnie weryfikację i wkrótce świadczenie zostanie przesłane niepełnosprawnym - dodał Mirosław Gębski.

Wnioski można drogę elektroniczną poprzez platformę System Obsługi Wsparcia lub przesyłać tradycyjną pocztą do powiatowych centrów pomocy rodzinie. W imieniu osób z niepełnosprawnościami wnioski mogą złożyć także rodzice lub opiekunowi prawni.

O wsparcie osób niepełnosprawnych mogą się ubiegać również poszczególne samorządy powiatowe. Pomoc polega na refundacji części wydatków poniesionych przez samorządy do 100 tysięcy złotych. Dokumenty będą przyjmowane do 15 września.

Reklama