Składowisko w Nowinach będzie usunięte szybciej?

Data publikacji: 20.05.2020 16:51
Autor: Izabela Mortas / Kategoria: Wiadomości z regionu
20.05.2020. Nowiny. Składowisko odpadów

20.05.2020. Nowiny. Składowisko odpadów
Fot. Wiktor Taszłow / Radio Kielce

Władze powiatu kieleckiego chcą przyspieszyć procedurę uprzątnięcia odpadów z pogorzeliska w Nowinach. Zarząd powiatu podjął dziś uchwałę w tej sprawie. Tymczasem kolejne badania przeprowadzone w miejscu pogorzeliska wykazują, że stężenie substancji znajdujących się w powietrzu, nie zagraża zdrowiu mieszkańców, ani środowisku.

Zarząd powiatu kieleckiego zdecydował o usunięciu odpadów przy ulicy Perłowej w Nowinach w trybie tzw. wykonania zastępczego.

- Taki krok był konieczny, by starostwo mogło w ogóle uruchomić procedurę usunięcia odpadów – przybliża wicestarosta Tomasz Pleban.

Dodaje, że uchwała jest podstawą do tego, by powiat mógł dokonywać jakichkolwiek działań na terenie prywatnym. Starostwo wystąpiło jednocześnie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wyrażenia zgody, co do możliwości skrócenia terminów i zwolnienia z przeprowadzenia przetargu.

Takie działania są konieczne, by przyspieszyć procedurę i jak najszybciej wybrać firmę, która usunie odpady. Takie rozwiązania mogą przyspieszyć nawet o miesiąc, lub dwa.

Jednocześnie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach podał dziś kolejne wyniki badań przeprowadzonych na terenie pogorzeliska. Tym razem dotyczą one jakości powietrza. Pomiary zostały wykonane 7 maja przez pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Witold Bruzda, wojewódzki inspektor ochrony środowiska mówi, że odnotowano wystąpienie lotnych związków organicznych, zwłaszcza ksylenu, ale jego stężenie znacząco maleje wraz z oddaleniem się od pogorzeliska.

- Stężenie izomerów ksylenu w powietrzu nie jest normowane, ale możemy odnieść się do największych dopuszczalnych stężeń na stanowiskach pracy. Wynoszą one maksymalnie 100 miligramów na 1 metr sześcienny, a w najbliższym miejscu od pogorzeliska, tuż przy ogrodzeniu pomiary wskazały 24 mikrogramy na metr sześcienny, czyli znacząco mniej - wyjaśnia inspektor.

Pomiary przeprowadzono w 3 punktach: przy ogrodzeniu składowiska, około 140 metrów dalej czyli przy zabudowie mieszkaniowej przy ulicy Perłowej oraz około 180 metrów od pogorzeliska w kierunku wschodnim czyli miejscowości Trzcianki. W najdalszym punkcie stężenia substancji wystąpiły w ilościach poniżej zakresu pomiarowego.

WIOŚ czeka jeszcze na wyniki pomiarów gleby, przeprowadzi też kolejne badania, gdy odpady będą usuwane z pogorzeliska.

Reklama