Inauguracja roku akademickiego w WSD w Kielcach

Data publikacji: 22.10.2013 07:57
Kategoria: Wiadomości z regionu


Fot. Piotr Michalski / Radio Kielce

Po raz 286 w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego.  Na uczelni studiować będzie 73 alumnów. Na pierwszym rok przyjętych zostało 14.

Jak powiedział ks. dr Grzegorz Kaliszewski, rektor seminarium - bardzo istotny jest fakt, że ta najstarsza w Kielcach wyższa uczelnia, od 4 lat  jest afiliowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zatem każdy jej student jest jedniocześnie słuchaczem KUL-u. Po sześciu latach formacji duchowej i i ntelektualnej studia kandydata do kapłaństwa kończą się egzaminem magisterskim.

Ksiądz rektor zaznaczył, że nie ma zmian w programach nauczania, bo tym zawiaduje KUL, ale Dom Formacyjny, jakim jest WSD nie zamyka się na rozmowy o przykrych i bolesnych problemach, z którymi boryka się współczesny kościół w Polsce. "Nie zamierzamy niczego ukrywać, podczas dni seminaryjnych mówimy przyszłym klerykom o sprawach kościoła, o tym, jakie ostatnio negatywne opinie wygłaszane są o kościele i księżach. Jestem przekonany, że ci młodzi ludzie, którzy w dzisiejszych czasach decydują się na kapłaństwo wykazują dużą odwagę" - dodał ksiądz Grzegorz Kaliszewski.

Alumn IV roku seminarium duchownego stwierdził, że najtrudniejsze dla niego było poddanie się formacji seminaryjnej. "Musiałem wyrzec się rzeczy i spraw, które są codziennością innych młodych ludzi, jednak wiem, że dokonałem dobrego wyboru" - powiedział. Natomiast Mateusz, kleryk I roku powiedział, że jego powołanie, to kontynuacja drogi, jaką obrał kilka lat temu, kiedy był ministrantem.

W Seminarium Duchownym przez dwa pierwsze lata wykładana jest filozofia, natomiast od  trzeciego roku rozpoczynają się zajęcia z teologii. Obecnie kadra naukowo- dydaktyczna WSD w Kielcach składa się z 43 osób. Wśród nich jest 7 samodzielnych pracowników naukowych.

adv adv
Wiadomości
Reklama