Dzień Ligi Ochrony Przyrody

Data publikacji: 09.01.2014 13:17
Kategoria: Wiadomości z regionu /Źródło: Wikipedia
LOP

LOP
Fot.

Dokładnie 86 lat temu, 9 stycznia 1928 roku została założona Liga Ochrony Przyrody. Na pamiątkę tego wydarzenia każdego roku, 9 stycznia obchodzimy Dzień Ligi Ochrony Przyrody.

Liga jest najstarszą organizacją ekologiczną w kraju. Godłem jest żubr z nazwą organizacji.

Stowarzyszenie jako organizacja ogólnokrajowa zostało założone z inicjatywy Państwowej Rady Ochrony Przyrody w 1928 roku. Pierwszy jej zjazd organizacyjny odbył się w dniu 9 stycznia 1928 roku. Pierwszym prezesem został prof. Józef Morozewicz. W Lidze działali wówczas naukowcy i działacze tacy jak: Aleksander Janowski, Władysław Szafer, Walery Goetel, Jan Gwalbert Pawlikowski, Bolesław Hryniewiecki oraz Mieczysław Limanowski.

Statut Towarzystwa LOP zatwierdzony został przez Komisarza Rządu na m. st. Warszawę 29 marca 1928 roku i Liga została włączona do rejestru stowarzyszeń i związków pod nr 358. Wojna przerwała działalność Ligi, ale odrodziła się ona 17 lipca 1945 roku w Łodzi, gdzie na prezesa wybrano prof. Edwarda Potęgę.

W strukturze organizacji występuje podział na terenowe i podstawowe jednostki organizacyjne. Do tych pierwszych należą "okręgi" i "oddziały". Na władze tych jednostek składają się Zjazdy (odpowiednio Okręgu lub Oddziału), Zarządy, Komisje Rewizyjne (we wszystkich okręgach i większych oddziałach, liczących ponad 15 kół podstawowych). Na szczeblu okręgów działają także sądy koleżeńskie.

Podstawową jednostką organizacyjną Ligi jest koło (klub) działające w przedszkolach, szkołach i innych instytucjach. Władzami jednostek podstawowych są Walne Zgromadzenia Członków oraz zarządy składające się z 3 członków: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

Tagi do tego wpisu
Reklama