Miliony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Data publikacji: 28.10.2014 14:37
Autor: Ewa Okońska / Kategoria: Wiadomości z regionu
Traktor ciągnik

Traktor ciągnik
Fot. Filckr

540 milionów złotych wykorzystano w województwie świętokrzyskim w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 – 2013. W Kielcach podsumowano efekty unijnej pomocy dla tego sektora.

Mirosława Mochocka, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego informuje, że pieniądze były przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu odnowy wsi, melioracji, scalania gruntów, podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz działania "LEADER". W sumie zawarto ponad 2 i pół tysiąca umów.

Przykładem inwestycji korzystającej z programu jest otwarte w ubiegłym tygodniu Centrum Edukacji imienia Stefana Czarnieckiego w Czarncy. Miejsce urodzin hetmana doczekało się wreszcie muzeum, gdzie odbywać się będą "żywe" lekcje historii – uważa Cezary Huć z Lokalnej Grupy działania "Region Włoszczowski".

Współpraca ze związkami wyznaniowymi zaowocowała w powiecie opatowskim odnowieniem świątyń w Lasocinie, Strzyżowicach i Wojciechowicach – informuje Władysław Duda z Lokalnej Grupy Działania "Powiat Opatowski".

200 mln złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zasiliło budżety gminne na projekty związane z gospodarka wodno – ściekową. To ponad 200 km sieci wodociągowej, 500 km kanalizacji, 10 oczyszczalni oraz prawie 3 i pół tysiąca oczyszczalni przydomowych.

Reklama