"Świętokrzyskie Anioły Dobroci" rozdane

Data publikacji: 14.10.2015 12:25
Autor: Iwona Murawska / Kategoria: Wiadomości z regionu
Teatr im. Stefana Żeromskiego

Teatr im. Stefana Żeromskiego
Fot. Wojciech Habdas / Radio Kielce

Ojciec Paweł Chmura oraz Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, to tegoroczni laureaci nagrody "Świętokrzyski Anioł Dobroci". Od 11 lat, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej honoruje w ten sposób osoby i instytucje, które ze szczególnym zaangażowaniem działają na rzecz innych.

Ojciec Paweł Chmura od 2004 roku pracuje w Chęcinach z dziećmi z rodzin patologicznych i uzależnionych od alkoholu. Jest twórcą Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień "San Damiano".

Jak powiedział - praca daje mu ogromną satysfakcję i możliwość spełnienia zawodowego. Osoby uzależnione są traktowane przez społeczeństwo jak trędowaci. Tymczasem trzeba w nich dostrzec człowieka i spróbować im pomóc - mówi.   

Statuetkę "Świętokrzyskiego Anioła Dobroci" otrzymał także Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach. Obecnie przebywa tam 185 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle chorych - informuje dyrektor domu, Jerzy Kulpiński. W ostatnim czasie wprowadzono nowe formy terapii zajęciowej - witraże, grafikę, czy metaloplastykę.

Laureatami plebiscytu "Świętokrzyski Anioł Dobroci" byli m. in. Świętokrzyski Bank Żywności, Caritas Diecezji Kieleckiej, Teresa Gajewska, która tworzy rodzinę zastępczą oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.

Reklama