Świętokrzyskie w konkursie „Zabytek Zadbany”

Data publikacji: 05.03.2017 16:26
Autor: Marlena Płaska / Kategoria: Wiadomości z regionu
11.08.2016. Chęciny. Apel podsumowujący Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej

11.08.2016. Chęciny. Apel podsumowujący Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej
Fot. Wojciech Habdas / Radio Kielce

Cztery zabytki z województwa świętokrzyskiego zakwalifikowały się do ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”. Co roku organizują go Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków.

W konkursie oceniane są obiekty, które w ostatnich latach przeszły renowację i są przykładem dobrego dbania o zabytek. Wśród zakwalifikowanych obiektów z naszego regionu są Żydowski Dom Modlitwy Herszla Zagajskiego w Kielcach, który w minionym roku został przeniesiony na Pakosz i odrestaurowany, a także Zamek Królewski w Chęcinach, kościół św. Rocha w Mroczkowie i kościół św. Jakuba Apostoła w Mieronicach.

- Pod koniec marca jury oceni obiekty pod względem jakości i zakresu wykonanych prac konserwatorskich i budowlanych - mówi Wioletta Łabuda-Iwaniak z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który prowadzi procedurę konkursową. Jest to bardzo wymagający konkurs, skierowany do posiadaczy i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Doceniane są w nim osoby, które włożyły dużo pracy i pieniędzy w to, by doprowadzić i utrzymać zabytek w jak najlepszym stanie - dodaje.

Zakwalifikowany do konkursu modrzewiowy kościół Św. Rocha w Mroczkowie w gminie Bliżyn powstał na początku XVII wieku. Został zbudowany jako wotum dziękczynne za ustanie zarazy dziesiątkującej okolicznych mieszkańców. Prace zabezpieczające obiekt dzięki pozyskiwanym dotacjom oraz wsparciu parafian są wykonywane ciągle, od 2007 roku.

- Tylko w zeszłym roku wydano na nie prawie 150 tysięcy złotych - mówi angażujący się w prace parafianin i radny powiatowy Mieczysław Bąk. - Dotąd wymieniono m.in. więźbę dachową, poddano konserwacji dwa XVII-wieczne obrazy: św. Barbary i św. Rocha. W 2015 roku wymieniona została elewacja, a w zeszłym roku wymieniono m.in. starą i zagrażającą kościołowi instalację elektryczną.

W 42. edycji ogólnopolskiego konkursu Zabytek Zadbany rywalizują 94 zabytki, z których jury wyłoni 21 nominowanych. Laureatów i wyróżnionych poznamy na uroczystej gali, która odbędzie się 19 kwietnia w Bydgoszczy. Dzień wcześniej na całym świecie obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków.

Reklama