Miliony złotych na innowacyjne szkolnictwo zawodowe

Data publikacji: 07.03.2017 14:55
Autor: Marlena Płaska / Kategoria: Wiadomości z regionu
Pieniądze

Pieniądze
Fot. Wojciech Habdas / Radio Kielce

Samorząd województwa świętokrzyskiego przeznaczy 15 milionów złotych na upowszechnienie i wsparcie praktycznej nauki zawodu.

Zgodnie z założeniem, uczniowie szkół średnich i techników mają realizować przynajmniej 40 procent zajęć praktycznych u prywatnych przedsiębiorców. Projekt zakłada powstanie konsorcjów, złożonych np. ze szkół, właścicieli firm  i organizacji gospodarczych, które będą współpracować w tym zakresie. Będą mogły pozyskać na tę działalność grant w wysokości od 500 tys. zł do 3 mln zł, bez wkładu własnego.

- Projekt rozpocznie się w kolejnym roku szkolnym i obejmie minimum 500 uczniów - mówi Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim. - Przez dwa lata uczeń spędzi przynajmniej 40 procent godzin w firmach związanych z profilem jego kształcenia - dodaje.

W ramach grantu przedsiębiorcy będą otrzymywać pieniądze na wyposażenie stanowiska pracy dla ucznia oraz merytoryczną opiekę nad nim. Pracownicy firm opiekujący się uczniami będą mogli skorzystać z kursów pedagogicznych. Z kolei uczniowie będą otrzymywać stypendia.

Projekt jest elementem współpracy województwa świętokrzyskiego z Komisją Europejską i Bankiem Światowym w ramach programu dla najsłabiej rozwijających się regionów.

- To jedyny taki projekt w Polsce. Uzyskał rekomendację Komisji Europejskiej, która oczekuje uniwersalnych rozwiązań - dodaje Grzegorz Orawiec. - Jeśli rozwiązania zaproponowane w Świętokrzyskiem się sprawdzą, to Komisja Europejska będzie je proponować także innym krajom i regionom.

Proponowany system grantów jest korzystny nie tylko dla szkół i uczniów, ale także dla firm uważa Roman Wróbel, właściciel firmy związanej z odnawialnymi źródłami energii, który od lat angażuje się w szkolenie uczniów. 90 procent jego kadry stanowią osoby, które kiedyś jako uczniowie mieli u niego praktyki. Zatrudnia ich, bo trudno jest na rynku zdobyć dobrze wyszkolonego pracownika.

W województwie świętokrzyskim powstają też kolejne klasy pod patronatem firm.

- Proponowany system grantów to dobre uzupełnienie tego systemu - twierdzi kurator świętokrzyski Kazimierz Mądzik. Powiązanie pracodawców ze szkolnictwem to najlepsze rozwiązanie w edukacji zawodowej. Dzięki temu uczniowie znają zawód i mają większą szansę na zatrudnienie. Kurator ma nadzieję, że wypracowane modele sprawdzą się na tyle, że będą realizowane także po zakończeniu grantów - dodaje.

Z analizy szkolnictwa zawodowego w regionie świętokrzyskim wynika, że aktualnie tylko ok. 9 procent praktycznej nauki zawodu odbywa się u pracodawców, a pozostała część w szkołach i centrach kształcenia praktycznego.

adv adv
Wiadomości
Reklama