Miliony złotych na kształcenie zawodowe

Data publikacji: 29.03.2017 18:51
Autor: Marlena Płaska / Kategoria: Wiadomości z regionu
Pieniądze

Pieniądze
Fot. Wojciech Habdas / Radio Kielce

Świętokrzyskie szkoły zawodowe, firmy i stowarzyszenia dostaną prawie 11 milionów złotych na projekty wspierające praktyczną naukę zawodu. O przyznaniu pieniędzy zdecydował dziś zarząd województwa świętokrzyskiego.

Unijne dotacje w wysokości od 300 tys. zł do 4,5 mln zł trafią do 10 instytucji - informuje Adam Żebrowski z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim. Pieniądze będą wykorzystywane głównie na staże i praktyki u pracodawców, lepsze powiązanie nauki z przedsiębiorczością, doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i zwiększenie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Najwięcej pieniędzy otrzyma Regionalna Organizacja Turystyczna na realizację projektu „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy”. Skorzystają z niego uczniowie 7 szkół gastronomicznych i hotelarskich z całego województwa. Z kolei Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kielcach dostanie ponad 700 tys. zł. Dzięki temu uczniowie kształcący się na kierunkach: kucharz, cukiernik, blacharz samochodowy, introligator i fryzjer przejdą dodatkowe kursy i szkolenia. W wakacje niektórzy będą mogli skorzystać z płatnych staży u przedsiębiorców z zapewnieniem dojazdu. Doposażone zostaną też pracownie przeznaczone dla wszystkich zawodów - mówi dyrektor Ośrodka Aldona Bracichowicz. Zakupiony zostanie m.in. piec konwekcyjny do pracowni gastronomicznej, kserokopiarka do pracowni introligatorskiej i urządzenie do badania stanu włosów do pracowni fryzjerskiej. Wszystkie sprzęty będą najnowszej generacji, tak jak w firmach. To ułatwi uczniom odnalezienie się w zakładach pracy po ukończeniu szkoły.

Natomiast Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach zainwestuje w nowoczesne wyposażenie multimedialne, dodatkowe kursy zawodowe dla uczniów, a także doposażenie pracowni istniejącego od roku kierunku technik budownictwa - mówi dyrektor szkoły Jacek Nowak. Szkoła przygotuje profesjonalne stanowiska do nauki zawodu, z uwzględnieniem aktualnych wymagań rynku i z wykorzystaniem urządzeń związanych z energią odnawialną.

Szkoły i instytucje, które nie dostały dofinansowania mogą ponownie złożyć wniosek. Zarząd województwa ogłosił już kolejny nabór, w którym na kształcenie zawodowe przeznaczono 40 mln złotych. W sumie do 2020 roku województwo świętokrzyskie może wykorzystać na ten cel prawie 70 mln zł. Kolejne konkursy będą organizowane co rok.

Reklama