Prezes ŚKSM odwołany. Związkowcy zadowoleni [KOMUNIKAT]

Data publikacji: 16.05.2017 17:26
Autor: Wiktor Dziarmaga / Kategoria: Wiadomości z regionu
19.05.2016. Henryk Ciosmak - prezes Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych

19.05.2016. Henryk Ciosmak - prezes Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych
Fot. Robert Felczak / Radio Kielce

Henryk Ciosmak, prezes Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych został odwołany ze swojej funkcji. Taką decyzję podjęło Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ŚKSM. Funkcje prezesa będzie sprawował członek zarządu spółki - Ireneusz Sobol.

W oficjalnym komunikacie przysłanym do Radia Kielce od Agencji Rozwoju Przemysłu, właściciela ŚKSM czytamy, że powodem odwołania są między innymi niesatysfakcjonujące wyniki finansowe spółki uzyskane w 2016 roku. Na tę chwilę ARP nie chce szerzej komentować sprawy.

Zadowolony z takiego obrotu sprawy jest Jacek Michalski, przewodniczący Zakładowej Komisji Solidarności. Związkowiec stwierdził, że zarówno on jak i cała świętokrzyska Solidarność liczyła, że prezes Ciosmak zostanie odwołany ponieważ sposób i styl zarządzania spółką był niedopuszczalny i prowadził  do jej upadku.

- Oczekiwaliśmy takich decyzji. Dzisiaj przyjmujemy tą informacje na spokojnie.  Skupiamy się na dalszej pracy,  do tego będziemy też zachęcać pracowników.  Liczymy, że sytuacja w spółce się poprawi bo Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych mają ogromny potencjał - powiedział związkowiec

Jak informowaliśmy, plany finansowe na 2016 rok w ŚKSM nie zostały osiągnięte. Planowana wartość sprzedaży miała wynieść prawie 45 milionów złotych. Tymczasem faktycznie wyniosła niespełna 33 miliony. Dodatkowo na słaby wynik finansowy wpłynęły obciążenia związane z organizacją nowopowstałej struktury. W rezultacie w ubiegłym roku spółka odnotowała prawie 16 mln złotych straty.

Kolejne problemy w spółce pojawiły się 12 kwietnia. Należące do ŚKSM zakłady: Jaźwica, Laskowa i Winna wstrzymały pracę. Komornik sądowy odciął dostawy energii do kopalni na polecenie syndyka masy upadłościowej spółki KKSM. Nowa spółka dzierżawiła między innymi maszyny górnicze od syndyka KKSM. W założeniu sprzęt miał być odkupiony, ale tak się nie stało.

Syndyk KKSM wystąpił z roszczeniem w wysokości około dwóch milionów złotych. Jednak po dwóch tygodniach blokady Agencji Rozwoju Przemysłu udało się dojść do porozumienia z syndykiem. Wynikiem ugody było odblokowanie rozdzielni napięcia, uruchomienie przewoźników taśmowych, a także innych maszyn niezbędnych do kontynuowania prac na wszystkich kopalniach.

Spółka Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych została powołana na początku 2016 roku, przez Agencję Rozwoju Przemysłu, która za ponad 60 mln zł kupiła od syndyka majątek zlikwidowanych Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych. Firma zatrudnia ok. 280 pracowników.

KOMUNIKAT


Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych, 16 maja br., podjęło uchwałę o odwołaniu Henryka Ciosmaka z funkcji Prezesa Zarządu ŚKSM. Świętokrzyskimi Kopalniami Surowców Mineralnych pokieruje Ireneusz Sobol, Członek Zarządu Spółki.

W wyniku podjętych działań przez ARP S.A., która jest właścicielem ŚKSM, po okresie przerwy, została przywrócona produkcja i spółka realizuje zadania. Obecnie wypracowywane są docelowe rozwiązania ważne dla przyszłości ŚKSM.

Wszystkie działania właściciela ŚKSM prowadzone są w celu poprawy wyników finansowych spółki, zapewnienia trwałej jej stabilności, dzięki której zostaną utrzymane miejsca pracy. Priorytetem ARP był i jest nadal rozwój Świętokrzyskich Kopani Surowców Mineralnych.

Tagi do tego wpisu
Reklama