5 procent kielczan korzysta z opieki społecznej

Data publikacji: 02.12.2011 14:13
Kategoria: Wiadomości z regionu

10 tysięcy kielczan korzysta regularnie z pomocy społecznej. Gros tych osób otrzymuje zasiłki celowe, przeznaczone na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, czyli żywność, odzież, obuwie i schronienie.

Anna Gromska, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach twierdzi, że liczba osób korzystających z pomocy społecznej, od kilku lat się nie zwiększa, ale też nie maleje.
    Powszechnym i trudnym do rozwiązania zjawiskiem, jest tzw. dziedziczenie biedy. Poważnym problemem jest też starzenie sie społeczeństwa. Sprawia to, że z roku, na rok rośnie liczba klientów korzystających z usług opiekuńczych.
    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach przeznacza też poważne pieniądze na utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej.

Iwona Murawska

Reklama