Michalczewski wypada z gry. MPK wygra przetarg?

Data publikacji: 21.09.2017 10:03
Autor: Radosław Podsiadły , Karol Żak , Wiktor Dziarmaga / Kategoria: Wiadomości z regionu
16.6.2016 Kielce. Autobus linii nr 13.

16.6.2016 Kielce. Autobus linii nr 13.
Fot. Wojciech Habdas / Radio Kielce

MPK będzie wozić kielczan przez kolejne 10 lat. Zarząd Transportu Miejskiego zamieścił na swojej stronie internetowej komunikat, w którym stwierdza, że tylko kielecki przewoźnik złożył ważną ofertę i w związku z tym otrzymał najwyższą liczbę punktów w postępowaniu. ZTM wykluczył z postępowania radomską spółkę Michalczewski.

Powodem takiej decyzji jest brak bazy transportowej. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapisano, że ubiegający się o kontrakt musi mieć bazę, spełniającą kilka warunków, albo przygotować ją w ciągu pięciu miesięcy, od rozstrzygnięcia.

- Spółka Michalczewski nie wskazała takiej nieruchomości - informuje dyrektor ZTM, Marian Sosnowski.

Z opinii biegłego powołanego przez ZTM wynika, że radomska firma nie ma szans na spełnienie tego wymogu. Profesor Jerzy Zbigniew Piotrowski i jego zespół ekspertów z Politechniki Świętokrzyskiej uznał, że minimalnym okresem, w którym można przygotować zajezdnię, warsztaty i myjnię jest osiem miesięcy. Tym samym, przewoźnik z Radomia nie wypełnia kryterium zamówienia.

ZTM wystosował pismo do prezydenta Kielc, w którym pytał, czy ubiegająca się o umowę spółka podjęła jakieś działania, zmierzające do uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę od służb miejskich. Z odpowiedzi urzędu miasta wynika, że takich działań ze strony firmy Michalczewski nie było. Dodatkowo, urzędnicy wyjaśnili, że nie ma możliwości skrócenia czasu rozpatrywania ewentualnych wniosków inwestora. Oznacza to, że oferta przewoźnika nie może być rozpatrywana.

Prezes MPK - Elżbieta Śreniawska nie jest zdziwiona decyzją Zarządu Transportu Miejskiego. Jej zdaniem, Michalczewski nie spełnia kilku warunków przetargu. Przede wszystkim, co wskazał zamawiający, nie ma profesjonalnej bazy. Dodatkowym problemem jest brak kierowców. Zdaniem Elżbiety Śreniawskiej, radomski przewoźnik nie miał szans na znalezienie 350 pracowników, bo kierowców brakuje na rynku. W jej opinii, firma nie miałaby też możliwości skompletowania taboru, a przekazywane informacje o nowych autobusach były tylko deklaracjami.

Tym samym, kontrakt na obsługę komunikacji miejskiej przez najbliższe 10 lat zostanie podpisany z MPK Kielce. Ze względu na stawkę, zaproponowaną przez kieleckiego przewoźnika, zwiększeniu ulegnie wartość umowy. Marian Sosnowski informuje, że Rada Miasta przyjęła już poprawkę w wieloletniej prognozie finansowej i zwiększyła o 26 milionów złotych kwotę przeznaczoną na ten cel. Całość kontraktu opiewa na ponad 600 milionów złotych.

Firma Michalczewski ma 10 dni na odwołanie się od decyzji ZTM.

Przeczytaj komunikat ZTM

Reklama