Powiat ze Świętokrzyskiego najbiedniejszy w Polsce [RANKING]

Data publikacji: 06.11.2017 11:31 / Data aktualizacji: 06.11.2017 17:41
Autor: Daniel Lenart , Wiktor Dziarmaga , Kamil Włosowicz , Emilia Sitarska / Kategoria: Wiadomości z regionu
Kazimierza Wielka

Kazimierza Wielka
Fot. wikipedia

Powiat kazimierski jest najbiedniejszy w Polsce. Wynika z danych Ministerstwa Finansów, które przestawiło zestawienia obejmujące 380 powiatów grodzkich i ziemskich. Kielce, jako powiat grodzki uplasował się na 44 miejscu. Wśród miast wojewódzkich stolica regionu zajmuje 15. lokatę. Niżej uplasował się jedynie Białystok, na 65 pozycji.

Podstawą do publikowanych przez Ministerstwo Finansów wskaźników są dochody podatkowe za 2016 r. W przypadku powiatów chodzi o wpływy z podatku CIT i PIT, czyli od firm i osób prywatnych.

Najbogatszymi powiatami są: Warszawa, powiat piaseczyński w woj. mazowieckim i Sopot. Publikowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki służą do obliczenia tzw. Janosikowego, czyli podatków nakładanych na bogate samorządy i dotacji udzielanych dla najbiedniejszych powiatów.

Jan Nowak, starosta kazimierski stwierdził, że w rankingu nie jest uwzględniony potencjał rolniczy powiatu, dlatego w całym zestawieniu wypada tak słabo.

- Nasz powiat stoi na rolnictwie. Co do zasady rolnicy nie są zobowiązani do tego, by wykazywać przychód do opodatkowania PIT. Płacą oni wyłącznie podatek rolny, w wysokości zależnej od posiadanego areału oraz składki ubezpieczeniowe KRUS. Stąd brak dochodów z tego podatku i ostatnie miejsce w zestawieniu.

Starosta dodał jednocześnie, że szansą dla rozwoju powiatu i zwiększenia wpływów  byłoby uzyskanie przez Kazimierze Wielką statusu uzdrowiska. To napędziłoby gospodarkę gminy i całego powiatu - dodaje starosta.

W opinii Wojciecha Lubawskiego, majętność miasta nie jest zła, a za jego kadencji wpływy z podatków wzrosły trzykrotnie.

- Kiedy obejmowałem stanowisko prezydenta wpływy do budżet miasta wynosiły 400 mln złotych. Teraz jest to miliard dwieście milionów. W tym kontekście ważna jest perspektywa dalszego rozwoju a ja nie widzę tutaj  żadnego zagrożenia. Dużym wyzwaniem jest utrzymanie liczby mieszkańców - powiedział prezydent.

Na 167 miejscu w zestawieniu uplasował się powiat skarżyski. To obok miasta Kielce najwyższe notowanie w naszym regionie. Starosta Jerzy Żmijewski nie ukrywa jednak, że pozycja jest niezadowalająca.  - Nasze miejsce pokazuje, że sytuacja powiatu nie jest najlepsza. To jest pokłosiem tego, że powiat jest zadłużony, na prawie 50 procent swoich dochodów.

Michał Skotnicki, starosta staszowski stwierdził, że 262 miejsce zdecydowanie nie jest zadowalające. Jak dodaje powiat staszowski wciąż boryka się ze zmianami postindustrialnymi.  

- Mieliśmy sporo zakładów odzieżowych, które zostały zlikwidowane. Od tamtego czasu trudniej jest znaleźć pracę. Jest jeszcze sporo do zrobienia. Jednak nasi przedsiębiorcy i duże firmy z kapitałem narodowym jak Elektrownia w Połańcu wypracowują wzrost gospodarczy naszego powiatu. Dobre lata są przed nami. – powiedział starosta.

W powiecie buskim dochód podatkowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł 139,77 złotych. To o 22 zł więcej w porównaniu do roku ubiegłego. Jak poinformował wicestarosta Stanisław Klimczak, dynamika wzrostu dochodów podatkowych na przestrzeni ostatnich lat jest duża. Przypomniał, że w 2014 dochodowość na jednego mieszkańca powiatu wynosiła niespełna 104 zł. Zdaniem wicestarosty wielkość dochodów jest ściśle związana z wielkością stopy bezrobocia. Ta, jak dodał, na przestrzeni ostatnich lat zmniejszyła się w powiecie buskim o połowę.

- W 2014 roku stopa bezrobocia na terenie powiatu wynosiła 8,4%, dziś tylko 4,1%. Duża ilość mieszkańców naszego powiatu ma pracę, a jeżeli ma pracę to i wyższe dochody, te z kolei przekładają się na dobrą sytuację ekonomiczną, czyli wyższy dochód na jednego mieszkańca – powiedział Stanisław Klimczak.

Wicestarosta buski przewiduje, że w kolejnych latach kwota będzie jeszcze wyższa. Przyczynić się do tego mają planowane na terenie powiatu buskiego inwestycje. Wśród nich wymienia te związane z rozwojem uzdrowisk realizowane przez samorządy gminne w Busku i Solcu, a także te realizowane przez powiat z zakresu infrastruktury drogowej i szkolnictwa.

- Analizując sytuację ekonomiczną w naszym województwie i kraju, przy uwzględnieniu pieniędzy z Unii Europejskiej i dotacji rządowych, jakie mogą zasilić nasze budżety do 2020 roku pozwalając tym samym na realizację planowanych inwestycji, dochód na jednego mieszkańca powinien systematycznie wzrastać – stwierdził wicestarosta buski.          

W 2016 roku w powiat buski zamieszkiwało 72 921 mieszkańców.

Powiat kielecki zajął dopiero 281 pozycje. Michał Godowski starosta Kielecki stwierdził, że należy uwzględnić to, że powiat kielecki jest największym w Polsce.

- Mamy 19 gmin. Jednocześnie musimy wykonywać takie zadania jak każdy inny powiat. Dobrze, że w tym momencie zamożniejsze samorządy dzielą się środkami ponieważ dzięki temu możemy dorównywać do regionów bardziej rozwiniętych.

Stanisław Masternak, starosta sandomierski stwierdził, że powiat nigdy nie należał do najzamożniejszych, jednak spodziewał się, że znajdzie się w połowie stawki. Powiat sandomierski znalazł się na 283 miejscu.

Mimo zwiększenia się kwoty wpłacanego podatku spadek zaliczył powiat włoszczowski, który w tegorocznym rankingu zajął 304. miejsce.

Starosta włoszczowski Jerzy Suliga mówi, że nie miał jeszcze okazji przeanalizować danych w rankingu. Dodaje, że powiat nie otrzymuje tzw. janosikowego, jednak gminy wspomagają finansowo powiat w różnych inwestycjach i partycypują w kosztach w 50%. Jako przykład podaje drogi powiatowe znajdujące się na terenie danej gminy.

Jerzy Suliga dodaje, że ranking jest w stanie zmobilizować samorządy do poprawiania swojej sytuacji finansowej. 

Tymczasem ponad 3 miliony złotych "janosikowego” płaci najbogatsza podkielecka gmina Sitkówka-Nowiny. Wójt Sebastian Nowaczkiewicz przyznaje, że jest to spore obciążenie.

W całym rankingu uwzględnianych jest 380 powiatów i miast na prawach powiatu.

Ranking:

L.p.

P O W I A T

Wskaźnik Pp
na 2018

1.

m. st. Warszawa

625,08

2

piaseczyński

518,79

3

Sopot

484,01

     

44

Kielce

268,36

167

skarżyski

177,27

204

ostrowiecki

161,89

205

starachowicki

161,85

262

staszowski

144,65

279

buski

139,77

281

kielecki

139,68

283

sandomierski

139,14

301

konecki

132,67

304

włoszczowski

129,39

318

pińczowski

125,53

321

jędrzejowski

124,59

342

opatowski

115,70

380

kazimierski

74,66

 

Wskaźnik Pp dla kraju

232,60

Reklama