Wielkie pieniądze na remont klasztoru cystersów

Data publikacji: 09.02.2018 15:41
Autor: Marlena Płaska / Kategoria: Wiadomości z regionu
Opactwo Cystersów w Wąchocku

Opactwo Cystersów w Wąchocku
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Ponad 4,5 miliona złotych na ochronę zabytków w województwie świętokrzyskim przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pieniądze trafią do kilkunastu właścicieli zabytkowych obiektów, głównie sakralnych. Dotacje na prace ratujące, zabezpieczające i konserwatorskie otrzymają m.in. parafie w Bejscach, Sędziszowie, Rytwianach, Wiślicy, Nowym Korczynie, Skalbmierzu, Koniemłotach i Klimontowie.

Największe wsparcie w kwocie ponad miliona złotych trafi do Opactwa Cystersów w Wąchocku, które od ubiegłego roku znajduje się na liście Pomników Historii. Dzięki temu rozpocznie się pierwszy etap wymiany części dachu kościoła za 800 tysięcy złotych. Z dotacji bardzo ucieszył się opat o. Eugeniusz Augustyn.

W rozmowie z Radiem Kielce podkreślił, że bez tej pomocy wykonanie prac byłoby niemożliwe. W najgorszym stanie jest pokrycie dachu bocznych naw. Jest ono przegnite, podparte kołkami, w niektórych miejscach widać prześwity i przecieki. Prawdopodobnie jest to ten sam dach, który istniał jeszcze przed kasatą w 1819 roku. Wymaga pilnej interwencji. Dach nad główną nawą kościoła jest w lepszym stanie. Więźba dachowa prawdopodobnie nie będzie wymagała wymiany.

- Trzeba jednak zmienić pokrycie, które było wielokrotnie zrywane i w części zastąpione zwykłą blachą -  dodaje o. Eugeniusz Augustyn.

Kiedyś cystersi, także wąchoccy produkowali dachówkę. W związku z tym pojawiła się propozycja, żeby właśnie taką dachówką pokryć dach w Wąchocku. To droższe rozwiązanie, ale byłoby nawiązaniem do historii tego miejsca.

Prace w Wąchocku mogłyby się rozpocząć latem, po opracowaniu dokładnego kosztorysu i programu prac. Cystersi ubiegają się też o dotację konserwatora zabytków na kosztowną renowację dwóch zabytkowych, XVII-wiecznych mebli.

Pieniądze z Ministerstwa Kultury dostaną także cystersi w Jędrzejowie na rewitalizację dzwonnicy i barokowej bramy z reliktami dawnej furty. Z kolei franciszkanie z Chęcin dostaną 150 tys. zł. na kolejny etap remontu dachu kościoła.

Lista wszystkich zabytków, które zostaną odrestaurowane dzięki ministerialnemu wsparciu:

1. Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie (XIII/XVIII w.): kompleksowa rewitalizacja dzwonnicy oraz części ogrodzenia z barokową bramą i reliktami dawnej furty - 440 000 zł

2. Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie, kościół pw. Wincentego Kadłubka, nawa północna wraz z kaplicą bł. Wincentego Kadłubka, (XIII/XVIII w.): pełna konserwacja techniczna i estetyczna polichromii, wystroju i wyposażenia 340 000 zł

3. Rytwiany, kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP (pocz. XVII w.): pilne prace konserwatorskie sklepienia nawy głównej barokowego kościoła z XVII w., kontynuacja prac - 280 000 zł

4. Wąchock, Opactwo Cystersów (XII w.): ratunkowy remont drewnianej konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia - dom Opata, etap II - 320 000 zł

5. Wąchock, Opactwo Cystersów (XII w.)/ remont dachu kościoła, etap I - 800 000 zł

6. Sędziszów, kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła (XVIII w.): remont tynków: zewnętrznych elewacji, cokołów zewnętrznych i wewnętrznych, opaska z kostki granitowej - 190 000 zł

7. Chęciny, Klasztor Podwyższenia Krzyża św. (XVII w.): remont dachu nad nawą główną, etap II - 150 000 zł

8. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia N.M.P. w Wiślicy, Dom Długosza (1460 r.): prace konserwatorskie przy elewacji wschodniej budynku wraz z przylegającym gotyckim murem, etap III - 190 000 zł

9. Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu Sandomierz, kościół rektoralny św. Michała Archanioła (XVII-XVIII w.): izolacje, kontynuacja interwencyjnych prac konserwatorskich wnętrza -  350 000 zł

10. KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW Sandomierz, klasztor św. Jakuba (XIII w.): interwencyjne zabezpieczenie i konserwacja Piwnicy Romańskiej - 150 000 zł

11. Bejsce, kościół pw. św.Mikołaja (XVI w.): kaplica Firlejów (1594 r.): kontynuacja prac konserwatorskich przy kamiennej dekoracji kaplicy i polichromii, etap V – 300 000 zł

12. Nowy Korczyn, kościół pw. Trójcy św. (I poł. XVII w.) : kontynuacja i prac konserwatorsko--restauratorskich na elewacji frontowej zachodniej i północnej, etap II – 130 000 zł

13. Skalbmierz, kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela (XV w.): remont posadzki wraz z jej stabilizacją oraz wzmocnieniem posadowienia słupów chóru kościelnego – 150 000 zł

14. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, zakon królewski (XIX/XVI w.): prace przy wschodniej elewacji i części dziedzińca - 350 000 zł

15. Mniszki III Zakonu Regularnego Św. Franciszka z Asyżu zwane Bernardynkami, Święta Katarzyna, zespół klasztorny Sióstr Bernardynek, kościół (XV w.) : wymiana więźby dachowej i pokrycia dachowego - etap V 170 000 zł

16. Koniemłoty, kościół pw. WNMP (XV w.): konserwacja stalli z XVII w. oraz ambony - 50 000 zł

17. Klimontów, kościół parafialny pw. św. Józefa (XVII w.): remont i prace konserwatorskie elewacji świątyni obejmujące strefę cokołową świątyni, etap VI - 150 000 zł

18. Gmina Staszów, Wiśniowa, Zespół Pałacowo - Parkowy (XVIII w.): wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz projektu budowlanego, roboty modernizacyjne, modernizacja instalacji elektrycznej, naprawa muru 100 000 zł

Reklama