Politechnika Świętokrzyska już nie tylko dla dorosłych

Data publikacji: 10.02.2018 09:18 / Data aktualizacji: 10.02.2018 15:52
Autor: Karol Żak , Katarzyna Prędotka / Kategoria: Wiadomości z regionu
Dziecięca Politechnika Świętokrzyska.

Dziecięca Politechnika Świętokrzyska.
Kielce. 10.02.2018 / Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

Łącznie jest ich 184. Najmłodszy student ma 6 lat, natomiast najstarszy 14. Najmłodsi żacy Politechniki Świętokrzyskiej, podczas oficjalnej inauguracji złożyli dziś uroczyste ślubowanie i odebrali indeksy.

Uroczystości dały dzieciom przedsmak prawdziwych studiów. Poznały rektora uczelni - Wiesława Trąmpczyńskiego, w charakterystycznym stroju ceremonialnym. Wysłuchały hymnu „Gaudeamus igitur”, który wykonał Akademicki Chór Politechniki Świętokrzyskiej.

Po części oficjalnej dzieci udały się na zajęcia. Teraz przed nimi semestr nauki, podczas którego w każdą sobotę będą mieć organizowane zjazdy. W czasie tych spotkań zaplanowane są wykłady, a także dwa zajęcia warsztatowe, każde z nich ma trwać maksymalnie 60 minut. Młodzi żacy mówili, że są zadowoleni z niezwykłych studiów na politechnice. Będą mogli dowiedzieć się więcej niż w szkole.

Pierwszy wykład „Dlaczego samolot lata?” poprowadził wieloletni rektor Politechniki Łódzkiej profesor Jan Krysiński, który w 2002 roku założył jedną z pierwszych szkół wyższych dla dzieci. Zaznaczył, że to bardzo ważne, aby zaszczepić w dzieciach naukę.

- Te młode istoty mają prawo do pytania i odpowiedzi, a rodzice nie zawsze znają wszystkie odpowiedzi, dlatego warto, aby powstawały takie miejsca. Jest to bardzo cenne - dodał.

Podobną opinię wyraził również rektor Politechniki Świętokrzyskiej. Wiesław Trąmpczyński zaznaczył, że edukacja, również tych najmłodszych, to obowiązek uczelni wyższych.

- Teraz mają oni dostęp do wiedzy, jednak my powinniśmy podjąć ten trud i wskazać im, jak z tych możliwości korzystać - dodał.

W programie zajęć zaplanowano m.in. wykład dotyczący: fraktali, systemu numerycznego czy geodezji. Opiekun projektu Agnieszka Duda poinformowała, że ten semestr jest projektem pilotażowym. Jeżeli dzieci, a także rodzice będą zadowoleni, w przyszłym roku akademickim na Politechnice Świętokrzyskiej, prowadzone będą również studia dla dzieci.

Reklama