Co dalej z dawnym budynkiem UJK przy Leśnej? Porozumienie tuż, tuż

Data publikacji: 05.03.2018 15:18
Autor: Robert Szumielewicz / Kategoria: Wiadomości z regionu
Budynek po Uniwersytecie Jana Kochanowskiego przy ulicy Leśnej

Budynek po Uniwersytecie Jana Kochanowskiego przy ulicy Leśnej
Kielce. 02.11.2017 / Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

Blisko do porozumienia między władzami Kielc, a Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie wyburzenia dawnego budynku UJK i wybudowania w tym miejscu biurowca. Filip Pietrzyk, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w ratuszu poinformował, że zastrzeżenia konserwatora nie dotyczyły wyburzenia budynku, bo nie jest on zabytkiem, ale obaw o zakłócenie zabytkowego charakteru urbanistycznego centrum miasta.

Dotychczasowa odmowna decyzja konserwatora było spowodowana tym, że w jego ocenie pomysł na poszczególne elementy biurowca mógł zakłócać historyczny charakter tej części miasta. Teraz zostaną naniesione poprawki tak, aby nie było wątpliwości ze strony konserwatora.

Filip Pietrzyk dodał, że obydwie strony ze zrozumieniem podchodzą do przedstawianych argumentów i liczy, że uda się wypracować kompromis. Aby wartości historyczne zostały zachowane, ale jednocześnie odpowiednio została wkomponowana nowoczesna funkcja biurowa.

Dyrektor jest przekonany, że w biurowcu powstałyby m. in. nowe miejsca pracy, ponieważ działalnością w takich budynkach zainteresowane są firmy z różnych branż, zwłaszcza z sektora usług dla biznesu.

Reklama