Górnicy krzemionkowscy - neolityczni inżynierowie

Data publikacji: 18.04.2018 13:48
Autor: Anna Głąb / Kategoria: Wiadomości z regionu
16.02.2016 Krzemionki. Muzeum Archeologiczne. Podziemna trasa turystyczna.

16.02.2016 Krzemionki. Muzeum Archeologiczne. Podziemna trasa turystyczna.
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Nawet kilkadziesiąt milionów sztuk kamiennych narzędzi mogło zostać wytworzonych w Krzemionkach Opatowskich - szacują naukowcy. Wydobywano tam szary krzemień pasiasty, z którego wyrabiano m.in. siekierki. Część narzędzi była transportowana, a niektóre z nich znaleziono 660 kilometrów od miejsca wydobycia.

Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Cennych historycznie miejsc i budowli nie brakuje również w województwie świętokrzyskim. Jednym z nich są właśnie neolityczne kopalnie w Krzemionkach.

Historia osadnictwa w tym miejscu sięga szóstego tysiąclecia przed naszą erą. Przybyłe wówczas ludy zza Karpat rozwinęły wysoką kulturę, a jej wyrazem są istniejące do dziś w niezmienionej formie kopalnie krzemienia. Jednym z badaczy tego miejsca jest archeolog, doktor Jerzy Bąbel. W wielu rozprawach zaznaczał, że umiejętności górników krzemionkowskich są osiągnięciami o bardzo wysokiej sprawności inżynierskiej. Wartość Krzemionek jest o tyle cenna, że odkryte w 1922 roku kopalnie pozostały w niezmienionym kształcie.

Osadnictwo i osiągnięcie wiedzy technicznej o sposobach wydobycia krzemienia trwało, jak szacuje Jerzy Bąbel, od 60 do 80 pokoleń. W tym czasie zmieniały się sposoby wydobycia i znaczenie samego kamienia. Krzemień z czasem zyskał znaczenie nie tylko utylitarne, stał się również przedmiotem o charakterze rytualnym. Przedmioty wykonane z krzemienia wkładano zmarłym do grobu, miały ich chronić przed złymi duchami.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów kultury krzemionkowskiej jest znak graficzny przedstawiający kobietę rodzącą. Piktogram jest obecnie wykorzystywany jako logo Krzemionek, ale historycznie podaje dużą wiedzę o wierzeniach górników. Kobieta jest tą, która przekazuje życie. Bóstwo żeńskie również odbierało cześć sakralną.

Obecnie Krzemionki, które już są pomnikiem historii, starają się o wpisanie na listę Światowego dziedzictwa UNESCO.

Reklama