Mnóstwo ulg i kolejne mieszkania chronione. Kielce przyjazne seniorom

Data publikacji: 17.05.2018 12:29
Autor: Robert Szumielewicz / Kategoria: Wiadomości z regionu

 
Fot. Kamil Król / Radio Kielce

Radni jednomyślnie przyjęli Kielecki Program Senioralny na lata 2018 - 2020 „Seniorzy aktywni dla Kielc - Kielce przyjazne seniorom". Marek Scelina dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie poinformował, że w tej sprawie odbyło się kilkanaście spotkań z seniorami, m.in. w klubach i Uniwersytetach III Wieku, w których uczestniczyło około 400 osób.

Zaznaczył, że w dokumencie zapisano dotychczasowe działania miasta oraz najbliższe plany. To m.in. budowa dwóch nowych domów seniora oraz zwiększenie liczby mieszkań chronionych dla osób starszych. Obecnie takich lokali jest ponad sto kilkadziesiąt. Docelowo ma być ich dwieście. W przyszłym roku ma zostać utworzony system teleopieki, czyli narzędzie wspierające przede wszystkim opiekunów.

Alina Szwach z kieleckiej Rady Seniorów wyraziła satysfakcję, że taki dokument został przyjęty. Ma także nadzieję, że będzie to dokument otwarty i będzie można w nim umieścić propozycje seniorów. Jedną z nich jest np. wydłużenie o kilka sekund cykli zielonego światła na przejściach dla pieszych np. na ulicy Warszawskiej, czy Turystycznej. Często osoby starsze nie są w stanie przejść przez ulicę ze względu na zbyt krótki cykl. Głównie jest to widoczne w okolicach kościołów. Inną z propozycji jest umieszczenie ulotek w miejscach publicznych, np. przychodniach, gdzie znajdą się m.in. informacje o całodobowej pomocy, czy lokalizacji Klubów Seniora.

Dariusz Kozak przewodniczący Rady Miasta podkreślił, że miasto podejmuje wiele działań związanych z polityką senioralną i warto to kontynuować. Dodał, że bardzo dobrze układa się współpraca z Radą Seniorów, mimo że powstała niedawno. Zdaniem przewodniczącego dzięki tej współpracy i podejściu władz miasta do osób starszych, wkrótce będziemy mogli się cieszyć, że Kielce są najlepszym miastem w kraju dbającym o seniorów.

Radny Robert Siejka zaznaczył, że była konieczność przyjęcia takiego programu, ponieważ społeczeństwo, również Kielc się starzeje. To jest dobry dokument, który z Kartą Seniora pomoże ludziom starszym w naszym mieście. Dodał, że warto też korzystać z pozytywnych doświadczeń innych miast. Przykładem może być Poznań, który jest jednym z trzech miast w Polsce posiadających certyfikat „Miasta przyjaznego starzeniu się”, Kielce również do takiej roli aspirują. Dlatego program należy traktować jako otwarty i uzupełniać go o dobre wzorce.

Radni przyjęli także Ogólnopolską Kartę Seniora. Program obejmie osoby, które ukończyły 60 rok życia. W ramach karty mogą skorzystać m.in. z 70% zniżki na imprezy w instytucjach kultury oraz za wstęp na baseny miejskie. Będzie też 50% ulga za przejazdy komunikacja miejską dla osób między 60 i 65 rokiem życia dla osób, które nie nabyły praw emerytalnych.

Reklama