PTTK upamiętniło jednego z bohaterów Powstania Styczniowego

Data publikacji: 23.05.2018 19:34
Autor: Emilia Sitarska / Kategoria: Wiadomości z regionu
Cmielów, kaplica cmentarna upamiętniająca ks. Kacpra Kotkowskiego

Cmielów, kaplica cmentarna upamiętniająca ks. Kacpra Kotkowskiego
Fot. Emilia Sitarska / Radio Kielce

PTTK im. Mieczysława Radwana z okazji trzech jubileuszy: 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz 200-lecia istnienia diecezji sandomierskiej, postanowiło przypomnieć postać księdza Kacpra Kotkowskiego.

Prelegentka wykładu Monika Bryła-Mazurkiewicz z ostrowieckiego oddziału Towarzystwa mówi, że postać księdza Kotkowskiego to symbol Powstania Styczniowego, która mimo swoich zasług dla Polski, jak i lokalnej społeczności, nie doczekała się większego upamiętnienia oprócz tablicy pamiątkowej w ćmielowskim kościele oraz na cmentarzu. Kiedy wybuchło Powstanie Styczniowe, został mianowany komisarzem cywilnym województwa sandomierskiego. W pierwszym okresie powstania był doradcą Mariana Langiewicza. W wielu działaniach wspierał także Romualda Traugutta.

Jak mówi Monika Bryła-Mazurkiewicz, w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę zapomina się o tych lokalnych bohaterach, którzy także czynnie włączali się w walkę o wolny kraj. Ks. Kotowski brał udział w walkach narodowowyzwoleńczych, to duży wkład w odzyskanie niepodległości. Dodatkowo, w związku z 200. rocznicą powstania diecezji sandomierskiej, należy wspomnieć, że był nie tylko proboszczem i prefektem, ale prowadził także Dom Księży Zdrożnych na Świętym Krzyżu. W trudnym okresie przed wybuchem Powstania Styczniowego był także dziekanem kunowskim.

Ksiądz Kacper Kotkowski pochodził z rodziny chłopskiej, ukończył seminarium duchowne z bardzo dobrym wynikiem. W swojej pracy duszpasterskiej przykładał dużą wagę do roli oświaty w środowisku wiejskim czy małomiasteczkowym. Po upadku powstania wyemigrował do Francji. W osamotnieniu i nędzy zmarł w Antwerpii w 1875 roku.

Reklama