Plan dla Doliny Silnicy zmieniony. Zamiast handlu - mieszkania

Data publikacji: 26.07.2018 18:25
Autor: Wiktor Dziarmaga / Kategoria: Wiadomości z regionu
Sesja Rady Miasta

Sesja Rady Miasta
Kielce. 26.07.2018 / Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

Kieleccy radni przyjęli aktualizacje planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar między ulicami: Jesionową, Zagnańską, a Silnicą. Zakłada on zmianę funkcji tego terenu z typowo handlowego na mieszkalny. Akceptuje także istnienie drogi wewnętrznej, która stanowi przedłużenie ulicy Sabinówek.

Jak informowaliśmy takie rozwiązanie wywołało serie protestów okolicznych mieszkańców. Ich zdaniem ulica nie jest potrzebna, ponieważ w żaden sposób nie usprawni komunikacji dla powstającego osiedla. Dodatkowo obawiają się, że w okolice doliny Silnicy wprowadzony zostanie ruch samochodów nie tylko osobowych, ale także dostawczych i ciężarowych. Reprezentanci mieszkańców przedstawili stanowisko w tej sprawie podczas sesji.

Artur Hajdorowicz, dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji poinformował, że droga powinna powstać, ponieważ połączy istniejący już układ komunikacyjny. Zgodnie ze sporządzonymi analizami, ruch pojazdów nie będzie tam przekraczał 50 samochodów na godzinę.

O tym, że aktualizacja planu jest potrzebna, przekonywali także radni komisji ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. Przewodniczący Jarosław Karyś wyjaśniał, że zgodnie z obecnie obowiązującym dokumentem deweloperzy mogą wybudować na tym terenie wielopiętrowe biurowce oraz kolejne obiekty handlowe. To  z kolei powodowałoby znacznie większy ruch. Nowy plan wyklucza takie rozwiązanie, wprowadzając na tym terenie funkcje przede wszystkim mieszkaniowe.

Ostatecznie po kilkudziesięciominutowej dyskusji radni przegłosowali zmiany w planie. Przedstawiciele władz miasta zapewniali, że w późniejszym etapie, wspólnie z mieszkańcami,  będzie można przygotować rozwiązania, które zagwarantują, że ruch na ulicy się nie zwiększy, a ulica Sabinówek będzie mieć charakter drogi bulwarowej.

Reklama