Strzelnica w każdym powiecie? To możliwe

Data publikacji: 29.08.2018 16:47
Autor: Michał Kita / Kategoria: Wiadomości z regionu
20.04.2016 Kielce. Strzelnica w ZSP nr 1 przy ulicy Jagiellońskiej.

20.04.2016 Kielce. Strzelnica w ZSP nr 1 przy ulicy Jagiellońskiej.
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Ministerstwo Obrony Narodowej będzie dofinansowywać budowę albo remonty strzelnic, zarządzanych przez samorządy. Obiekty mają służyć między innymi prowadzeniu szkoleń strzeleckich. Władze gmin i powiatów będą mogły starać się o dofinansowanie 80% wydatków.

Senator Jarosław Rusiecki z PiS, przewodniczący senackiej  Komisji Obrony Narodowej podkreśla, że w województwie świętokrzyskim brakuje obiektów, które mogłyby służyć promocji strzelectwa oraz lepszej współpracy z Wojskiem Polskim, a w szczególności z Wojskami Obrony Terytorialnej.

- Zachęcam do tego, aby świętokrzyskie samorządy wzięły udział w tym konkursie. Nowoczesne strzelnice z pewnością znalazłyby wielu odbiorców, między innymi wśród środowisk, proobronnych i patriotycznych – dodaje.

Warunkami ubiegania się o dotacje jest dysponowanie nieruchomością i pokrycie co najmniej 20% kosztów budowy lub remontu strzelnicy. Wnioski można zgłaszać do 21 września. Projekt jest odpowiedzią na zwiększające się zainteresowanie sportem strzeleckim oraz kwestiami bezpieczeństwa wśród Polaków. Rozstrzygnięcie ministerialnego konkursu odbędzie się 19 października. 

Reklama