Ogłoszono przetargi. Będą kolejne odcinki S74 [MAPY]

Data publikacji: 16.10.2018 13:10
Autor: Wiktor Dziarmaga / Kategoria: Wiadomości z regionu

 
Fot. Piotr Michalski / Radio Kielce

Drogowcy przygotują dokumentację dla ponad 100 kilometrów drogi ekspresowej S74 przebiegającej przez województwo świętokrzyskie. Kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił kolejne przetargi w tej sprawie.

Chodzi o trzy odcinki „ekspresówki” - ponad 16-kilometrowy fragment od Mniowa do węzła Kielce Zachód, a także dwóch fragmentów od Cedzyny do miejscowości Jałowęsy o łącznej długości prawie  47 kilometrów.

Jak informowaliśmy w ubiegłym miesiącu wybrano także najkorzystniejszą ofertę na opracowanie ponad 27-kilometrowego odcinka drogi od granicy województwa świętokrzyskiego do Mniowa.

W sumie w ciągu najbliższych dwóch lat koncepcje programowe opracowane zostaną dla czterech świętokrzyskich odcinków S74 o łącznej długości ponad 100 kilometrów.

Koncepcja programowa to bardzo ważny dokument, ponieważ uściśla założenia wynikające z decyzji środowiskowych. Wykonawca jest też zobowiązany do wykonania rozpoznania geologicznego. Dokument jest podstawą do przygotowania projektu budowlanego i wykonawczego.

Trasa S74 jest jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w regionie. Ma połączyć nasze województwo z węzłami autostradowymi A1 i A2.

S74 ODCINEK PRZEŁOM/MNIÓW - WĘZEŁ KIELCE ZACHÓD

KONCEPCJA PRZEBIEGU DROGI EKSPRESOWEJ S74. ODCINEK PRZEŁOM/MNIÓW - WĘZEŁ KIELCE ZACHÓDFot. GDDKiA Kielce

W ramach inwestycji powstanie odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości około  16,4 km, biegnący po nowym śladzie na południowy-zachód od istniejącej trasy stanowiący obejście miejscowości Mniów, Miedziana Góra. Zadanie obejmuje budowę węzłów drogowych: Mniów (na połączeniu S74 z istniejącą drogą 74) i Bugaj (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 748), budowę obiektów inżynierskich, w tym: wiaduktów drogowych (6 w ciągu S74 i 6 nad drogą ekspresową),  2 mostów, 5 przejść dla zwierząt dużych, 28 przejść dla zwierząt małych; budowę urządzeń ochrony środowiska, budowę dróg dojazdowych oraz miejsca obsługi podróżnych w miejscowości Przełom.

S74 ODCINEK CEDZYNA - ŁAGÓW

KONCEPCJA PRZEBIEGU DROGI EKSPRESOWEJ S74. ODCINEK CEDZYNA - ŁAGÓWFot. GDDKiA Kielce

W ramach inwestycji przewidziano budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości około 32 km biegnącej na przeważającym odcinku po północnej stronie istniejącej drogi nr 74, budowę dróg dojazdowych oraz 23 mostów i wiaduktów w tym 13 w ciągu drogi ekspresowej. Na tym odcinku powstaną 3 węzły drogowe w Radlinie na skrzyżowaniu z droga wojewódzką 745, w Woli Jachowej na skrzyżowaniu istniejącej drogi z S74, w Makoszynie na skrzyżowaniu z droga powiatową oraz w Łagowie na skrzyżowaniu z droga wojewódzką 756. W ramach zadania wybudowany zostanie obwód utrzymania drogi w Woli Jachowej, 4 miejsca obsługi podróżnych, urządzenia ochrony środowiska w tym przejścia dla zwierząt.

S74 ODCINEK ŁAGÓW - JAŁOWĘSY

KONCEPCJA PRZEBIEGU DROGI EKSPRESOWEJ S74. ODCINEK ŁAGÓW - JAŁOWĘSYFot. GDDKiA Kielce

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 14,5 km, węzeł w Baćkowicach na skrzyżowaniu z drogą powiatową, 15 mostów i wiaduktów, w tym 6 w ciągu drogi ekspresowej S74, miejsce obsługi podróżnych. Wybudowane zostaną przejścia dla zwierząt i urządzenia ochrony środowiska oraz drogi dojazdowe. Odcinek drogi S74 będzie przebiegał na południe od istniejącej drogi nr 74, a w miejscowości Jałowęsy włączy się w planowaną obwodnicę Opatowa.

Reklama