Wybory uzupełniające w siedmiu gminach w regionie

Data publikacji: 07.11.2018 17:19
Autor: Michał Kita / Kategoria: Wiadomości z regionu
Wybory samorządowe 2018. II tura.

Wybory samorządowe 2018. II tura.
Kielce. 04.11.2018 / Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Po wyborach samorządowych w kilku gminach w regionie trzeba będzie przeprowadzić wybory uzupełniające. Taki przypadek zachodzi wówczas, gdy kandydat z powodzeniem ubiegający się o fotel burmistrza, wójta lub prezydenta uzyskał także mandat radnego w swojej gminie.

Jak informuje Adam Michcik, dyrektor kieleckiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w województwie świętokrzyskim dojdzie do tych wyborów w siedmiu gminach.

- Do urn ponownie pójdzie część mieszkańców gmin: Brody, Skarżysko Kościelne, Skalbmierz, Działoszyce, Koprzywnica, Miedziana Góra i Szydłów - dodaje.

Adam Michcik zaznacza, że wygaszanie mandatów radnych osobom, które zdecydowały się zostać wójtem lub burmistrzem, jest kompetencją komisarzy wyborczych. Natomiast wybory uzupełniające odbywają się tyko w jednym okręgu, w którym zostanie wybrany nowy radny.

- Wiąże się to z nowymi procedurami i cyklem przygotowań. Powołuje się wówczas nowe komisje terytorialne i obwodowe komisje wyborcze. Zawiązują się także nowe komitety wyborcze, które zgłaszają swoich kandydatów. Prawo do zgłaszania swoich kandydatów nie przechodzi na komitety, które wystawiały swoich kandydatów w jesiennych wyborach samorządowych - dodaje.

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami dla samorządów. Większość gmin z województwa jeszcze nie podliczyła, ile kosztowała organizacja  wyborów.

Pamiętajmy, że wszystkim członkom komisji wyborczych przysługują diety. Dotychczas w wyborach uzupełniających ich członkowie otrzymywali wynagrodzenie w wysokości połowy diety, jaka przysługiwała w I turze. Dla członków obwodowych komisji wyborczych połowa tego wynagrodzenia to od 150 do 190 złotych. W przypadku terytorialnych komisji wyborczych połowa przysługującej diety  to od  275 do 325 złotych.

Do wyborów uzupełniających będzie musiało dojść między innymi w gminie Miedziana Góra. Zdaniem Damiana Sławskiego, nowo wybranego włodarza gminy, który z powodzeniem uzyskał również mandat radnego, decyzję o podwójnym kandydowaniu podjął ze względu na chęć dalszej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

- Decyzja o jednoczesnym startowaniu do rady gminy i na wójta wynikała z chęci angażowania się w sprawy naszej gminy. W przypadku gdybym nie został wójtem, chciałem dalej aktywnie działać, na rzecz naszej małej ojczyzny i być dostępny dla mieszkańców - dodaje.

Do wyborów uzupełniających dojdzie także w gminie Działoszyce, gdzie burmistrzem został Stanisław Porada, który uzyskał także mandat radnego w okręgu numer 1.

Podobna sytuacja jest w Skalbmierzu w powiecie kazimierskim. Tam w pierwszej turze wybory na burmistrza wygrał Marek Juszczyk, który zdobył także mandat radnego w okręgu numer 2 obejmującym część Skalbmierza.

Analogiczna sytuacja jest w gminie Brody, gdzie wójtem została Marzena Bernat. Jej miejsce w radzie zajmie osoba z okręgu numer 1, obejmującego sołectwo Adamów.

W Skarżysku-Kościelnym fotel wójta objął Jacek Bryzik. Wybory uzupełniające na radnego zostaną przeprowadzone w okręgu numer 9.  

W Koprzywnicy burmistrzem została Aleksandra Klubińska. Nowego radnego wybierze w tym wypadku część mieszkańców Koprzywnicy w okręgu numer 3.

Do wyborów uzupełniających dojdzie także w Szydłowie, gdzie wójtem został Andrzej Tuz. W jego miejsce mieszkańcy miejscowości Jabłonica i Mokre wybiorą nowego radnego.

Wybory uzupełniające w samorządach województwa świętokrzyskiego zostaną przeprowadzone w styczniu 2019 roku.

Reklama