Oddziały WSZ doposażone w nowoczesny sprzęt

Data publikacji: 27.11.2018 12:39
Autor: Iwona Murawska / Kategoria: Wiadomości z regionu
Konferencja w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym

Konferencja w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
Kielce. 27.11.2018 / Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Blisko 8,5 milionów złotych przekazało w tym roku Ministerstwo Zdrowia Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach. Pieniądze przeznaczone zostały na doposażenie oddziałów neonatologicznego, pediatrycznego, urazowo-ortopedycznego i współpracujące z nimi pracownie diagnostyczne.

Jak informuje Grażyna Pazera, kierownik Kliniki Neonatologicznej, dzięki dotacji resortu zdrowia, klinika wzbogaciła się o bardzo potrzebny i niezbędny sprzęt do opieki nad dziećmi, także o taki, którym szpital do tej pory nie dysponował. To między innymi aparat do hipotermii terapeutycznej, który służy noworodkom urodzonym w ciężkim stanie z objawami niedotlenienia okołoporodowego.

- Zastosowanie hipotermii, czyli obniżenie temperatury ciała  do trzech godzin po porodzie daje szansę na zmniejszenie uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Dotychczas takie noworodki musiały być transportowane do innych ośrodków, na przykład do Łodzi, Warszawy, czy Krakowa. Jednak wówczas dramatycznie skracał się czas, kiedy byliśmy w stanie skutecznie pomóc dziecku - dodaje doktor Grażyna Pazera.

Łącznie Klinika Neonatologii zakupiła sprzęt za 3 miliony 300 tysięcy złotych.

- Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Zdrowia szpital zakupił także aparat do echa serca, holter, USG, analizator tlenku azotu oraz cyfrowy aparat rentgenowski - wymienia Anna Mazur-Kałuża, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

- Oddziały pediatryczne działające w strukturach naszego szpitala, to w wielu przypadkach jedyne takie oddziały w województwie świętokrzyskim. Trafiają do nas dzieci z całego regionu, leczymy najtrudniejsze przypadki. Dlatego konieczna jest wymiana zużytego sprzętu i zakup nowego, dzięki czemu jeszcze skuteczniej możemy ratować zdrowie i życie dzieci - dodaje Anna Mazur-Kałuża.

Dzięki pieniądzom z Ministerstwa Zdrowia, rozbudowany został system przechowujący historię chorób pacjentów.

Konferencja w Wojewódzkim Szpitalu ZespolonymKielce. 27.11.2018 / Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Reklama