Cztery lata biskupa Piotrowskiego w Kielcach. W planach synod diecezjalny

Data publikacji: 29.11.2018 19:50
Autor: Marlena Płaska / Kategoria: Wiadomości z regionu
29.11.2018 Kielce. Msza w 4. rocznicę ingresu biskupa Jana Piotrowskiego. Biskup Jan Piotrowski

29.11.2018 Kielce. Msza w 4. rocznicę ingresu biskupa Jana Piotrowskiego. Biskup Jan Piotrowski
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Bazylika katedralna w Kielcach wypełniła się po brzegi podczas mszy świętej w intencji biskupa Jana Piotrowskiego. Dokładnie 4 lata temu odbył się jego ingres do katedry kieleckiej pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego Celestino Migliore.

Kapłani diecezji kieleckiej i wierni świeccy dziękowali za posługę pasterską biskupa i modlili się o potrzebne dla niego łaski. Hierarcha w rozmowie z Radiem Kielce podkreślił, że jest wdzięczny Bogu za dobrą współpracę z księżmi i wiernymi w Kielcach, i całej diecezji. Dzięki temu możliwa jest realizacja wielu dzieł religijnych, charytatywnych i społecznych. Biskup dodał, że jego marzeniem jest zwołanie w przyszłości diecezjalnego synodu dotyczącego wiary i powołania.

- Synod byłby związany z pytaniem o to, jak realizujemy nasze chrześcijańskie powołanie w codzienności. To pytanie skierowane nie tylko do kapłanów, ale do wszystkich, którzy na mocy chrztu świętego stanowią wspólnotę Kościoła. Dotyczy to naszego życia, pracy, wyzwań, jakie stawia nam współczesny świat, zarówno w świadectwie wiary, czynach, katechezie, czy dziełach miłosierdzia. To wszystko stanowi o dynamice chrześcijańskiej wspólnoty - dodał biskup.

Synod diecezjalny byłby też okazją do zwrócenia uwagi na wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia działające w diecezji. Obecnie w diecezji kieleckiej działają 32 takie podmioty.

W czasie mszy świętej w intencji biskupa Jana Piotrowskiego kazanie wygłosił ks. Dariusz Gącik, wikariusz generalny diecezji kieleckiej. W homilii podkreślił, że życie jest pełnym kontrastów zmaganiem, towarzyszącym także pasterzowi diecezji.

- Istnieje kontrast, mówiąc symbolicznie, między dwiema rękami biskupa. Jedna ręka to ta, która kocha bezwarunkowo, okazuje miłosierdzie człowiekowi skruszonemu i umacnia słabych w wierze. Druga ręka to ta, która koryguje, mówi co jest dobre, a co jest złe, która wskazuje właściwą drogę - mówił ks. Dariusz Gącik.

Biskup Jan Piotrowski zastąpił w kieleckiej katedrze biskupa Kazimierza Ryczana, który po ukończeniu 75. roku życia złożył rezygnację z urzędu na ręce Papieża. Jako swoją dewizę obrał hasło: „W Miłości głosić Ewangelię”. W Konferencji Episkopatu Polski zasiada w komisji ds. Misji. Powołał też Misyjne Dzieło Diecezji Kieleckiej, zachęcając diecezjan do wspierania misji modlitwą i ofiarą w każdy pierwszy piątek miesiąca.

Biskup Jan Piotrowski był wcześniej biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce oraz wieloletnim misjonarzem. Posługiwał w Kongo i w Peru.

Posłuchaj homilii ks. Dariusza Gącika:

Reklama