Każda gmina ma obowiązek pomocy osobom bezdomnym

Data publikacji: 30.11.2018 15:46
Autor: Marcin Przemirski / Kategoria: Wiadomości z regionu
Konferencja w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Na zdjęciu (od lewej):  insp. Artur Bielecki -  p.o.komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach i Agata Wojtyszek - wojewoda świętokrzyski

Konferencja w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Na zdjęciu (od lewej): insp. Artur Bielecki - p.o.komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach i Agata Wojtyszek - wojewoda świętokrzyski
Kielce. 30.11.2018 / Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

531 miejsc zostało przygotowanych w naszym regionie dla osób bezdomnych potrzebujących schronienia zimą. W województwie świętokrzyskim działa 21 schronisk, noclegowni i ogrzewalni. Jak poinformowała wojewoda świętokrzyski, Agata Wojtyszek, każda gmina jest zobowiązana do tego, by w swoich zasobach takie miejsca znaleźć. Nie wszystkie jednak wywiązały się z tego obowiązku. Do tej pory na 102 zrobiły to tylko 43 gminy. Ponadto wojewoda zaapelowała, by nikt nikogo nie pozostawił bez pomocy.

Jak poinformował Marek Scelina, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, miasto ma odpowiednią liczbę miejsc dla osób potrzebujących pomocy zimą. Jak zapewnił, w ciągu ostatnich kilkunastu lat nie było sytuacji, by dla kogoś zabrakło miejsca. Pracownicy opieki społecznej wiedzą, gdzie gromadzą się bezdomni i te miejsca monitorują. Największy problem jest z nowymi osobami, które do Kielc przybywają i to one są najbardziej narażone na zagrożenie.

Ponadto inspektor Artur Bielecki, pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, podkreślił, że funkcjonariusze udzielają pomocy i wsparcia, dowożą także do odpowiednich placówek, ale również umożliwiają wskazanie miejsc, w których gromadzą się osoby mogące potrzebować wsparcia.

Senator Krzysztof Słoń zaznaczył, że nawet najlepsza organizacja i zaangażowanie służb nie przyniesie efektów, jeśli sami nie wykażemy się empatią, wrażliwością i zrozumieniem. Szybka i zdecydowana reakcja może komuś uratować życie.

Na naszej stronie radio.kielce.pl publikujemy wykaz schronisk i noclegowni, w których potrzebujący mogą szukać schronienia.

Reklama