Urząd marszałkowski rozdaje pieniądze na kulturę i edukację

Data publikacji: 17.01.2019 11:14
Autor: Izabela Mortas / Kategoria: Wiadomości z regionu

 
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Prawie pół miliona złotych rozda w 2019 roku urząd marszałkowski na sfinansowanie różnego rodzaju działań kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych w 2019 roku. Pieniądze będą rozdysponowane w trzech konkursach.

Jak zaznacza Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, wystartować w nich mogą nie tylko stowarzyszenia czy fundacje.

- W konkursach mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej, kluby sportowe, szkoły, przedszkola, czy środowiskowe domy pomocy – wymienia.

Najwięcej pieniędzy – 300 tysięcy złotych trafi do organizatorów przedsięwzięć kulturalnych. Fundusze zostaną przyznane między innymi na przygotowanie festiwali, przeglądów, wystaw i konferencji, ale też na wydanie publikacji o tematyce artystycznej. Pod uwagę zostaną wzięte także inicjatywy, które promują świętokrzyską tradycję.

W drugim konkursie, w którym do pozyskania są pieniądze na naukę, edukację i oświatę, do rozdysponowania jest 95 tysięcy złotych. Można za nie między innymi organizować konferencje, warsztaty, olimpiady, wydawać książki czy inne publikacje związane z przedsięwzięciami edukacyjnymi.

Ostatnia pula – 70 tysięcy złotych jest przeznaczona na turystykę, dokładniej - na organizowanie imprez turystyki aktywnej, konkursów krajoznawczych, albo tworzenie i utrzymanie szlaków turystycznych w regionie.

Jak zaznacza Marek Jońca, wysokość dotacji będzie zależeć od liczby złożonych wniosków. Szacunkowo, to kwoty sięgające maksymalnie 8 tysięcy złotych.

- To nie są duże pieniądze, ale czasami za 2, 5 czy 10 tysięcy złotych można zorganizować wspaniałe przedsięwzięcia, jak na przykład spływy kajakowe, obozy dla dzieci w czasie wakacji, mistrzostwa w narciarstwie – dodaje.

Nabór wniosków rozpocznie się w lutym.

Reklama