Składowisko odpadów w Końskich uciążliwe, ale zamknięte nie będzie

Data publikacji: 22.01.2019 10:49
Autor: Mateusz Kaczmarczyk / Kategoria: Wiadomości z regionu
Składowisko odpadów komunalnych

Składowisko odpadów komunalnych
Końskie. 22.01.2019 / Fot. Mateusz Kaczmarczyk / Radio Kielce

Do wiosny ma zostać rozwiązany problem z uciążliwym składowiskiem odpadów komunalnych w Końskich. Mieszkańcy ul. Spacerowej, przy której znajduje się wysypisko, od lat narzekają na dobiegający stamtąd nieprzyjemny zapach i hałasy. Problemem są także kursujące przez cały dzień śmieciarki.

Burmistrz Końskich Krzysztof Obratański zapewnia, że zniwelowanie uciążliwości w tym miejscu jest jednym z jego priorytetów. Jak mówi, potrzebne jest jednak współdziałanie z urzędem marszałkowskim, ponieważ wysypisko jest wpisane do wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami. Burmistrz przypomina, że powołany został nowy zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich i to jego zadaniem będzie znalezienie sposobu na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu i hałasu na wysypisku.

Burmistrz zaznacza przy tym, że natychmiastowe zamknięcie składowiska, jak sugerują mieszkańcy, jest niemożliwe.

- Wysypisko w Końskich jest częścią wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami, a jego budowa współfinansowana była z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Natychmiastowe zamknięcie go byłoby więc niezgodne z prawem i naraziłoby gminę na straty – wyjaśnia burmistrz. Zapewnia przy tym, że rozmawiał już o tej sprawie z marszałkiem województwa, a gminni urzędnicy poszukują nowego miejsca dla składowiska.

W planach jest także wybudowanie osobnej drogi dojazdowej na teren składowiska, wychodzącej od ul. Kieleckiej. Według szacunków ma ona o jedną trzecią zmniejszyć ruch przy ul. Spacerowej i na rondzie Małachowskiego. Dodatkowo zamontowane mają być ekrany akustyczne przy ul. Spacerowej, niwelujące hałas dochodzący z wysypiska.

Marszałek województwa Andrzej Bętkowski zapowiada, że wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadzi kontrolę składowiska, której wynik pozwoli zdecydować o jego dalszym losie. Zaznacza jednak, że w sytuacji zlikwidowania wysypiska, powiaty: konecki i skarżyski, z których spływają odpady, mogą mieć problem z ich składowaniem.

W województwie świętokrzyskim znajduje się sześć regionów gospodarki odpadami komunalnymi. Składowisko w Końskich obsługuje ponad 160 tysięcy mieszkańców z powiatów koneckiego i skarżyskiego.

Reklama