Wojsko rozpoczyna nabór

Data publikacji: 04.02.2019 06:45
Autor: Monika Miller / Kategoria: Wiadomości z regionu

 
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

W województwie świętokrzyskim rozpoczynają się dziś kwalifikacje wojskowe. Ich celem jest określenie, w oparciu o badania przeprowadzone przez powiatowe komisje lekarskie, kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi.

W tym roku na kwalifikację zostanie wezwanych około 7 tysięcy poborowych w regionie. Mirosław Smerdzyński, wojskowy komendant uzupełnień w Kielcach, informuje, że będą to mężczyźni urodzeni w 2000 roku oraz osoby z roczników 1995-1999, które dotychczas nie stawiły się przed komisją lub orzeczono wobec nich kategorię B oznaczającą czasową niezdolność do służby wojskowej.

- Stawiennictwo jest obowiązkowe. Egzekwuje to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, bo to oni wzywają osoby do kwalifikacji. Jeżeli ktoś zaniecha tej czynności może zostać doprowadzony przez policję - informuje ppłk Mirosław Smerdzyński.

Wezwania mogą dostać także kobiety urodzone w latach 1995-2000, które kształcą się na kierunkach przydatnych w wojsku. To między innymi psychologia lub medycyna. Kwalifikacja wojskowa w województwie świętokrzyskim zakończy się w kwietniu.

Reklama