Kolejne pieniądze dla „Kubusia”. Tym razem na „Święto”

Data publikacji: 21.02.2019 20:53
Autor: Dorota Klusek / Kategoria: Kultura
Teatr Lalki i Aktora

Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach
Kielce. 17.01.2019 / Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach może pochwalić się kolejnym sukcesem - dotacją od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 41 tysięcy złotych na realizację projektu „Święto”, w ramach programu „Kultura Dostępna”. Projekt został bardzo wysoko oceniony zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym.

Według punktacji, teatr „Kubuś” zajął czwarte miejsce na 135 instytucji wyróżnionych ministerialną dotacją, a wszystkich nadesłanych wniosków było aż 742.

Głównym celem projektu „Święto” jest zwiększenie integracji dzieci pochodzących z różnych obszarów kulturowych, poprzez organizację warsztatów, wykorzystujących dziedzictwo o charakterze narodowym.

Jak podkreśla Karolina Gregorczyk, z działu marketingu Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”, punktem wyjścia będzie podjęcie tematu „świętowania”, jako kategorii wspólnej dla przedstawicieli różnych kultur oraz zwrócenie uwagi na znaczenie celebrowania ważnych wydarzeń rodzinnych i narodowych, dla budowania poczucia wspólnoty.

- Zauważyliśmy, że takie tematy uniwersalne, które dotyczą każdej grupy, każdej kultury, tylko w różny sposób, tak naprawdę łączą, a nie dzielą, ponieważ możemy rozmawiać o naszych różnicach i podobieństwach - zaznacza Karolina Gregorczyk.

W ramach projektu teatr „Kubuś” przeprowadzi w okresie wakacyjnym półkolonie teatralne. Będą to zajęcia o charakterze integracyjnym, które pozwolą na współdziałanie dwóch grup społecznych, mających utrudniony dostęp do kultury: mieszkańców Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie oraz dzieci z Łukowa. Działania będą realizowane w Łukowie w województwie lubelskim oraz w Kielcach, przy udziale wyspecjalizowanych animatorów i artystów.

Reklama