Droga ekspresowa S74 wreszcie staje się realna [MAPY]

Data publikacji: 15.03.2019 21:28
Autor: Mateusz Kaczmarczyk / Kategoria: Wiadomości z regionu

 
Kielce. 17.01.2019 / Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

Wszystkie fragmenty drogi ekspresowej S74, od granicy województwa do Kielc są już na etapie realnych przygotowań. Kierowcy czekają na tę inwestycję ponad dekadę. Plany budowy świętokrzyskiego fragmentu drogi S74 sięgają roku 2008, kiedy to projekt został wpisany do rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych w perspektywie 2008 - 2012. Po zmianie władzy w 2008 roku, rząd PO - PSL usunął jednak tę trasę z listy.

Przebieg trasy S74 w województwie świętokrzyskimFot. GDDKiA

Odcinek S74 z Opatowa do Niska znalazł się wprawdzie w nowym spisie, jako planowany w perspektywie 2011 - 2015, ale na liście rezerwowej, czyli wśród inwestycji możliwych do zrealizowania. Ostatecznie tego planu nie wykonano do końca sprawowania władzy przez poprzednią koalicję. W ciągu 8 lat władzy PO - PSL, tylko jeden odcinek drogi, od granicy z województwem łódzkim, do Mniowa uzyskał decyzję środowiskową. Ta jednak została zaskarżona, co uniemożliwiło dalsze procedury przetargowe i zamroziło inwestycję. Jedynym zrealizowanym odcinkiem trasy jest niespełna siedmiokilometrowa droga z Cedzyny do Kielc. Została ona oddana do użytku w 2011 roku.

S74 ODCINEK OPATÓW – NISKOFot. GDDKiA

Pierwsze, realne kroki w sprawie powstania drogi S74 zostały wykonane dopiero po 2015 roku, gdy do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość. W ostatnich trzech latach podpisano umowy na wykonanie koncepcji dla niemal całego przebiegu drogi S74 w Świętokrzyskiem.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Maria Zuba, która od początku doglądała procesów przetargowych świętokrzyskiego odcinka ekspresowej 74, wspomina, że pomimo wielu obietnic ze strony Platformy Obywatelskiej projekt budowy nigdy nie wyszedł poza etap papierowych obietnic i planów. W ocenach postępów jest jednak ostrożna i powstrzymuje się przed nazwaniem przełomu w pracach mianem sukcesu. Jak mówi, te słowa padną, gdy na plac budowy wjadą maszyny.

Aktualnie trwają prace nad opracowaniem koncepcji programowych fragmentów: Cedzyna - Łagów, Łagów - Jałowęsy, Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód i  Przełom/Mniów do granicy województwa. Natomiast fragment od węzła Kielce Zachód do Kielc i obwodnica Opatowa, czekają na wydanie decyzji środowiskowych, po których rozpoczną się ostatnie prace przygotowawcze.

Łącznie wszystkie odcinki będą miały długość prawie 120 kilometrów. Trasa S74 jest jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w regionie. Ma połączyć nasze województwo z autostradami A1, A2 i A4. 

S74 ODCINEK GRANICA WOJEWÓDZTWA – PRZEŁOM/MNIÓW

S74 ODCINEK GRANICA WOJEWÓDZTWA – PRZEŁOM MNIÓWFot. GDDKiA

Odcinek drogi ekspresowej od granicy województw do Mniowa o długości około 27,5 km biec będzie w przeważającej części po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 74 z uwzględnieniem korekt niektórych łuków. Jedynie przed Smykowem nowa droga ekspresowa ma odbić na południowy zachód, aby utworzyć obejście tej miejscowości i wrócić na ślad istniejącej drogi krajowej nr 74 w miejscowości Salata. W ramach inwestycji zaplanowano trzy bezkolizyjne węzły drogowe w Rudzie Malenieckiej (skrzyżowanie z drogą krajową nr 42), Radoszycach (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 728) i Smykowie (skrzyżowanie z drogą powiatową) oraz trzy miejsca obsługi podróżnych w miejscowościach: Koliszowy, Jacentów i Lisie Jamy. Zaplanowano budowę około trzydziestu obiektów mostowych, w tym wiaduktów, mostów i przejść dla zwierząt.

Obecnie: w październiku 2018 podpisana umowa na opracowanie koncepcji programowej. Wykonawcą jest konsorcjum z liderem STI Polska, Koszt to 4,8 mln złotych.

S74 ODCINEK PRZEŁOM/MNIÓW - WĘZEŁ KIELCE ZACHÓD

S74 ODCINEK PRZEŁOM MNIÓW – WĘZEŁ KIELCE ZACHÓDFot. GDDKiA

Inwestycja zakłada powstanie dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej o długości około 16,4 km, biegnącego po nowym śladzie na południowy-zachód od istniejącej trasy. Stanowić będzie obejście miejscowości Mniów i Miedzianej Góry. Zadanie obejmuje budowę węzłów drogowych: Mniów (na połączeniu S74 z istniejącą drogą 74) i Bugaj (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 748), budowę obiektów inżynierskich, w tym: wiaduktów drogowych (6 w ciągu S74 i 6 nad drogą ekspresową), 2 mostów, 5 przejść dla zwierząt dużych, 28 przejść dla zwierząt małych; budowę urządzeń ochrony środowiska, budowę dróg dojazdowych oraz miejsca obsługi podróżnych w miejscowości Przełom.

Obecnie: w lutym 2019 podpisana umowa na opracowanie koncepcji programowej. Wykonawcą jest firma Mosty Katowice. Koszt to 4,5 mln zł. Termin wykonania koncepcji to czerwiec 2020 roku.

S74 ODCINEK CEDZYNA – ŁAGÓW

S74 ODCINEK CEDZYNA - ŁAGÓWFot. GDDKiA

Inwestycja zakłada budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości około 32 km biegnącej na przeważającym odcinku po północnej stronie istniejącej drogi nr 74, budowę dróg dojazdowych oraz 23 mostów i wiaduktów, w tym 13 w ciągu drogi ekspresowej. Na tym odcinku powstaną 3 węzły drogowe w Radlinie na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 745, w Woli Jachowej na skrzyżowaniu istniejącej drogi z S74, w Makoszynie na skrzyżowaniu z droga powiatową oraz w Łagowie na skrzyżowaniu z droga wojewódzką 756. W ramach zadania wybudowany zostanie obwód utrzymania drogi w Woli Jachowej, 4 miejsca obsługi podróżnych, urządzenia ochrony środowiska w tym przejścia dla zwierząt.

Obecnie: w lutym 2019 podpisana umowa na opracowanie koncepcji programowej. Wykonawcą jest firma Trakt Katowice. Koszt to 5,6 mln zł. Termin to czerwiec 2020 roku.

S74 ODCINEK ŁAGÓW - JAŁOWĘSY

S74 ODCINEK ŁAGÓW - JAŁOWĘSYFot. GDDKiA

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 14,5 km, węzeł w Baćkowicach na skrzyżowaniu z drogą powiatową, 15 mostów i wiaduktów, w tym 6 w ciągu drogi ekspresowej S74, miejsce obsługi podróżnych. Wybudowane zostaną przejścia dla zwierząt i urządzenia ochrony środowiska oraz drogi dojazdowe. Odcinek drogi S74 będzie przebiegał na południe od istniejącej drogi nr 74, a w miejscowości Jałowęsy włączy się w planowaną obwodnicę Opatowa.

Obecnie: w lutym 2019 podpisana umowa na opracowanie koncepcji programowej. Wykonawcą jest firma Mosty Katowice. Koszt to 3,8 mln zł. Termin wykonania mija w czerwcu 2020 roku.

S74 ODCINEK WĘZEŁ KIELCE ZACHÓD – KIELCE (TZW. PRZEJŚCIE PRZEZ KIELCE)

S74 ODCINEK WĘZEŁ KIELCE ZACHÓD – KIELCE (WARIANT 1)Fot. GDDKiA

S74 ODCINEK WĘZEŁ KIELCE ZACHÓD – KIELCE (WARIANT 2)Fot. GDDKiA

Planowany przebieg drogi zakłada trzy warianty. We wszystkich odcinek planowany w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 74 w granicach miasta Kielce, komunikuje węzeł Kielce Zachód na obwodnicy Kielc (droga ekspresowa S7) z węzłem Bocianek na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S74 z drogą krajową nr 73. W trakcie opracowania są warianty w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 74. Wariantowane są rozwiązania w obrębie obiektów inżynierskich i węzłów oraz przejście drogi na fragmencie wzdłuż ulicy Jesionowej (wykop, tunel , estakada). W ramach inwestycji powstać mają, m.in., węzły drogowe Kielce Herby i Kielce Skrzetle, kładki dla pieszych wraz ze ścieżką rowerową oraz przejście dla pieszych wraz ze ścieżką rowerową pod S74.

Obecnie: w trakcie opracowania materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i elementów koncepcji programowej. W 2019 roku planowane złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

S74/DK9 OBWODNICA OPATOWA

S74 OBWODNICA OPATOWA (ODCINEK JAŁOWĘSY - OPATÓW)Fot. GDDKiA

Dla obwodnicy Opatowa opracowane zostały Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe oraz raport oddziaływania inwestycji na środowisko. Do realizacji wskazano projekt zakładający węzeł Opatów na skrzyżowaniu istniejącej drogi nr 9 z przyszłym przebiegiem trasy i planowanym tzw. łącznikiem północnym do drogi nr 74 oraz węzłem Marcinkowice na skrzyżowaniu planowanej drogi S74 z projektowaną drogą nr 9.

Obecnie: w grudniu 2018 złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej nr 9. Ostateczny wariant przebiegu drogi wybierze Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. We wniosku ujęte zostały trzy warianty z jednym podwariantem. Wskazano też wariant rekomendowany.

S74 - orientacyjny przebieg trasy w poszczególnych wariantachFot. GDDKiA

Reklama