Ekspert Fitch: nie wiemy, czy miasto poprawi finanse

Data publikacji: 19.03.2019 12:55 / Data aktualizacji: 19.03.2019 14:22
Autor: Robert Szumielewicz / Kategoria: Wiadomości z regionu
FITCH RATINGS

FITCH RATINGS
Fot. FITCH RATINGS

Czy zapowiadane przez władze Kielc działania doprowadzą do poprawy ratingów miasta? Według ekonomistki, z którą rozmawiało Radio Kielce, nie pomogą w tym wyższe ceny biletów komunikacji miejskiej, ani podniesienie podatków.

Zdaniem doktor Aleksandry Pisarskiej z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego do szybkiej poprawy sytuacji finansowej Kielc raczej nie dojdzie, bo nawet podjęcie właściwych kroków nie przyniesie efektów w ciągu miesiąca czy dwóch. W ocenie ekonomistki na pewno nie jest dobrym posunięciem podwyżka podatków, ani podnoszenie cen biletów komunikacji miejskiej.

- Powinniśmy zachęcać przedsiębiorców do inwestowania i pozostania w mieście. Tymczasem wszelkie podwyżki podatków są dla nich niekorzystne. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku młodych ludzi. Chodzi przede wszystkim o podatek od nieruchomości. Jego podniesienie nie jest korzystne, ani dla osób fizycznych, ani tym bardziej dla przedsiębiorców. Jego wzrost to działanie negatywne - powiedziała ekonomistka.

Podobnie niewłaściwym posunięciem będzie podwyżka cen biletów.

- Chcemy zatrzymać w mieście młodych ludzi. Chcemy, aby szkolnictwo wyższe mogło się rozwijać i przyciągać studentów, a podwyżka na pewno temu nie służy. Tym bardziej, że w innych miastach młodzi ludzie są całkowicie zwalniani z opłat za przejazdy komunikacją miejską - zaznaczyła doktor Aleksandra Pisarska.

Ekonomistka zaznaczyła, że jednym z głównych zadań władz powinno być teraz zmniejszanie kosztów funkcjonowania miasta. W jej opinii dobrym posunięciem jest zapowiadana restrukturyzacja zatrudnienia.

- To są działania właściwe, bo jest to znacząca pozycja po stronie kosztów w budżecie miasta. Warto również pomyśleć o kosztach utrzymania niektórych obiektów - dodała Aleksandra Pisarska.

- O obniżeniu perspektywy ratingowej Kielc zdecydowały niższy niż przewidywano wynik finansowy w ubiegłym roku i słabsza obsługa długu miasta - tłumaczy agencja Fitch, która regularnie przygotowuje ocenę. Fitch potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Kielc dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB”. To oznacza dobrą wiarygodność kredytową miasta. Niekorzystne zmiany czynników gospodarczych mogą ją jednak osłabić i stąd obniżenie perspektywy.

Renata Dobrzyńska, reprezentująca agencję Fitch Polska, podkreśla, że rating to wyłącznie ocena zdolności kredytowej, czyli tego jaka jest pewność, że kredyty zostaną spłacone, albo ryzyko, że spłacone nie będą. Zmiana perspektywy to efekt tego, że wyniki finansowe w ostatnim roku był zdecydowanie słabsze niż zakładał Fitch. Agencja obawia się również, czy te wyniki uda się odbudować w kolejnych latach.

- Nigdy jednak nie jest tak, że to jeden słabszy rok wpływa na zmianę perspektywy. Nie ma też na to wpływu zmiana władzy, bo oceniana jest m.in. polityka finansowa w dłuższym okresie - zaznaczyła Renata Dobrzyńska.

W 2018 roku spadła nadwyżka operacyjna miasta. W ubiegłym roku wyniosła 48 milionów złotych, a rok wcześniej 62 miliony złotych. Fitch liczył tymczasem, że zostanie ona utrzymana na takim samym poziomie. W rezultacie, nadwyżka nie wystarczyła na obsługę długu, na którą rocznie trzeba przeznaczyć 55 milionów złotych. W związku z tym wskaźnik czasu spłaty zadłużenia, wydłużył się statystycznie do około 29 lat, w porównaniu do 17 lat w 2017 roku.

- Żeby perspektywa oceny wróciła do stabilnej Fitch oczekuje, że wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej powróci do poziomu około 15 lat - powiedziała Renata Dobrzyńska. - W praktyce oznacza to, że miasto musi zwiększyć wpływy - dodała.

Renata Dobrzyńska przypomniała, że aktualizacja oceny finansowej miasta jest dokonywana co pół roku. Jednak zmiana perspektywy nastąpi najwcześniej po roku lub dwóch, gdy będą widoczne efekty działań, w postaci poprawy lub pogorszenia sytuacji finansowej miasta.

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Kielc dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings - IDR) na poziomie BBB. Fitch potwierdził również krajowy rating długoterminowy na poziomie A+(pol), podała agencja. Jednocześnie Fitch zmienił perspektywę ratingów miasta ze stabilnej na negatywnąFot. Fitch Ratings

FITCH RATINGS

Amerykańska agencja ratingowa. Wraz z Moody's i Standard & Poor's zaliczana jest do grona najbardziej wpływowych agencji ratingowych o zasięgu globalnym. Fitch Ratings publikuje ratingi, w których ocenia ponad 5700 instytucji finansowych, ponad 200 przedsiębiorstw oraz 100 państw. Jej siedziby znajdują się w Nowym Jorku i Londynie. Ponadto ma 51 biur na całym świecie. W Polsce z usług ekspertów Fitch Ratings korzystają, m.in., samorządy oraz spółki komunalne.

 

AGENCJA FITCH RATINGS OBNIŻYŁA PERSPEKTYWĘ RATINGOWĄ KIELC

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Kielc dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings - IDR) na poziomie BBB. Fitch potwierdził również krajowy rating długoterminowy na poziomie A+(pol), podała agencja. Jednocześnie Fitch zmienił perspektywę ratingów miasta ze stabilnej na negatywną.

 

RATINGI DŁUGOTERMINOWE NA SKALI KRAJOWEJ W POLSCE

Publikując swoje opinie agencja Fitch Ratings posługuje się różnymi skalami. Najczęściej stosowaną z nich jest skala ratingów kredytowych. Agencja publikuje również ratingi, wyniki oraz inne opinie dotyczące względnej siły finansowej lub operacyjnej.

AAA(pol). Określa najwyższy na tej skali rating przyznawany w Polsce. Rating ten nadaje się w stosunku do „najniższego” ryzyka kredytowego, w porównaniu ze wszystkimi innymi emitentami i emisjami występującymi w Polsce.

AA(pol). Rating krajowy „AA” oznacza, że dany emitent lub emisja reprezentuje bardzo niskie ryzyko w porównaniu z innymi emitentami lub emisjami występującymi w Polsce. Ryzyko jest jedynie nieznacznie wyższe od ryzyka, jakie reprezentują sobą najwyżej notowani w Polsce emitenci lub emisje.

A(pol). Rating krajowy „A” oznacza, że dany emitent lub emisja reprezentuje niskie ryzyko w porównaniu z innymi występującymi w Polsce. Jednakże, zdolność do terminowego wywiązania się ze zobowiązań finansowych jest bardziej podatna na zmiany czynników lub warunków ekonomicznych w porównaniu ze zdolnością obsługi zobowiązań finansowych zaliczonych do wyższych kategorii ratingu.

BBB(pol). Rating krajowy „BBB” oznacza, że dany emitent lub emisja reprezentuje średnie ryzyko w porównaniu z innymi występującymi w Polsce. Jednak, istnieje większe prawdopodobieństwo, że zmiany czynników lub warunków ekonomicznych mogą mieć wpływ na zdolność do terminowego wywiązania się z danych zobowiązań finansowych niż w przypadku zdolności do obsługi zobowiązań finansowych zaliczonych do wyższych kategorii ratingu.

BB(pol). Rating krajowy „BB” oznacza, że dany emitent lub emisja reprezentuje wyższe ryzyko w porównaniu ze wszystkimi innymi emitentami i emisjami występującymi w Polsce. Wywiązanie się ze zobowiązań finansowych jest obarczone niepewnością, a zdolność do terminowej spłaty pozostaje w większym stopniu narażona na niekorzystne zmiany ekonomiczne w czasie.

B(pol). Rating krajowy „B” oznacza, że dany emitent lub emisja reprezentuje znacznie podwyższone ryzyko w porównaniu ze wszystkimi innymi emitentami i emisjami występującymi w Polsce. Zobowiązania finansowe są obsługiwane na bieżąco, jednak przy ograniczonym marginesie bezpieczeństwa. Utrzymanie zdolności do dalszej obsługi płatności zależy od utrzymania się korzystnych warunków biznesowych i gospodarczych. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że niektóre indywidualne zobowiązania nie są obsługiwane terminowo, jednak istnieje potencjalne wysokie prawdopodobieństwo odzyskania tych należności.

CCC(pol). Ta kategoria ratingu krajowego oznacza, że ryzyko niewypłacalności jest bardzo realne. Utrzymanie zdolności do obsługi zobowiązań finansowych jest uzależnione tylko i wyłącznie od utrzymania się korzystnych warunków biznesowych i gospodarczych.

CC(pol). Niewypłacalność w jakimś stopniu jest prawdopodobna.

C(pol). Niewypłacalność jest nieuchronna.

RD(pol) Ograniczona niewypłacalność (Restricted default). Oznacza emitenta, który w opinii Fitch Ratings, niewywiązał się ze zobowiązań wynikających z wyemitowanej obligacji, zaciągniętego kredytu lub innego zobowiązania finansowego, ale nie ogłosił upadłości, układu z wierzycielami, likwidacji ani żadnej innej podobnej procedury i nadal prowadzi działalność gospodarczą.

D(pol). Te kategorie ratingu krajowego są nadawane emitentom lub zobowiązaniom finansowym, które są aktualnie niewypłacalne lub w zwłoce.

 

Po każdym ratingu krajowym zamieszcza się specjalny identyfikator kraju. Dla Polski jest to: (pol).

 

Możliwe jest dodanie do ratingu modyfikatorów „+” lub „-”, które określają status w ramach każdej z poszczególnych kategorii ratingu. Takich modyfikatorów nie dodaje się do kategorii ratingu długoterminowego „AAA (pol)”, do kategorii poniżej „CCC(pol)”, ani do ratingów krótkoterminowych z wyjątkiem „F1(pol)”.

Tagi do tego wpisu
Reklama