Wojsko jest z Was dumne...

Data publikacji: 19.03.2019 17:45
Autor: Grażyna Szlęzak-Wójcik / Kategoria: Wiadomości z regionu
Osiem rodzin z województwa świętokrzyskiego otrzymało medale przyznane przez ministerstwo obrony narodowej za wychowanie co najmniej trojga dzieci, które służyły bądź służą w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej

Osiem rodzin z województwa świętokrzyskiego otrzymało medale przyznane przez ministerstwo obrony narodowej za wychowanie co najmniej trojga dzieci, które służyły bądź służą w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej
Sandomierz. 19.03.2019 / Fot. Grażyna-Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Osiem rodzin z województwa świętokrzyskiego, głównie z powiatu sandomierskiego otrzymało medale przyznane przez Ministerstwo Obrony Narodowej za wychowanie co najmniej trojga dzieci, które służyły bądź służą w siłach zbrojnych Rzeczpospolitej.

Od lewej: płk Jarosław Molisak, ppłk Artur Gołębiowski, starosta Marcin Piwnik, burmistrz Sandomierza Marcin MarzecSandomierz. 19.03.2019 / Fot. Grażyna-Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Uroczystość odbyła się w sali posiedzeń zabytkowego Ratusza w Sandomierzu. Komendant WKU w tym mieście ppłk Artur Gołębiowski powiedział, że spotkanie jest podkreśleniem roli, jaką dla społeczeństwa wypełniają rodzice wychowujący swoje potomstwo na dobrych obywateli.

Odznaczone rodziny nie kryły wzruszenia z powodu wyróżnienia. Większość z nich mówiła, że  przygoda z wojskiem to albo rodzinna tradycja, albo reakcja łańcuchowa polegająca na tym, że w przypadku, gdy najstarsze dziecko zdecydowało się wstąpić do sił zbrojnych to z reguły rodzeństwo  powielało tę decyzję.  

Lech Gacoń ma czterech synów i jedną córkę w siłach zbrojnych. Jeden z tych żołnierzy dwa razy walczył w Iraku. Zdaniem ojca na dzieci podziałały jego opowieści o zasadniczej służbie wojskowej, którą odbywał przez dwa lata. Wkrótce do wojska wstąpi jego szóste dziecko.

Starosta sandomierski Marcin Piwnik powiedział, że społeczeństwo jest dumne z postawy ludzi, którzy część swojego życia poświecili na wychowanie osób, które służą Ojczyźnie. Zarówno on, jak i burmistrz Sandomierza Marcin Marzec złożyli gratulacje odznaczonym.

Medale wręczył szef Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach płk Jarosław Molisak.

Osiem rodzin z województwa świętokrzyskiego otrzymało medale przyznane przez ministerstwo obrony narodowej za wychowanie co najmniej trojga dzieci, które służyły bądź służą w siłach zbrojnych. RzeczpospolitejSandomierz. 19.03.2019 / Fot. Grażyna-Szlęzak-Wójcik / Radio Kielce

Reklama