Stypendia mają skusić przyszłych lekarzy do pozostania w regionie

Data publikacji: 25.03.2019 15:55
Autor: Dorota Klusek / Kategoria: Wiadomości z regionu
Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Kielce. 25.03.2019 / Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

W województwie świętokrzyskim brakuje lekarzy wielu specjalizacji, między innymi: internistów, chirurgów, chirurgów dziecięcych, czy neurologów, a średnia wielu pracujących medyków wynosi… 60 lat! Krokiem do zatrzymania młodych lekarzy w regionie mają być stypendia dla studentów kierunków lekarskich, którzy odbędą staż w szpitalach podlegających Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego.

O znaczeniu proponowanego rozwiązania mówił wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Marek Bogusławski.

- Chodzi o to, by studenci, którzy będą pobierali te stypendia, przyszli do nas do pracy, odbyli  staż, a następnie zaczęli się specjalizować w kierunkach deficytowych. Myślę, że będzie to mechanizm, który pozwoli zatrzymać przyszłą kadrę lekarską, która zasili szpitale - uzasadniał.

O stypendium będzie mógł się ubiegać student IV, V lub VI roku studiów na kierunku lekarskim, z każdej polskiej uczelni. Żacy mieliby otrzymywać 2 tysiące złotych miesięcznie. Kwota byłaby wypłacana od 1 października do 30 czerwca. W zamian przyszły lekarz będzie zobowiązany odpracować w lecznicach zarządzanych przez Urząd Marszałkowski tyle lat, ile pobierał stypendium.

W roku 2019 w budżecie Urzędu Marszałkowskiego zagwarantowano sumę na stypendia dla 25 osób. Nabór wniosków będzie trwał do 10 września. W przypadku większego zainteresowania, pod uwagę będą brane dodatkowe kryteria, jak na przykład średnia ocen za określone przedmioty.

Uchwała w sprawie przyznania środków na ten cel została przyjęta na poniedziałkowej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni byli jednogłośni, choć głosowanie poprzedziła dyskusja.

Między innymi radny Polskiego Stronnictwa Ludowego, Grzegorz Gałuszka zaapelował, by rozszerzyć miejsca, w których studenci będą odbywać staż, na wszystkie szpitale w województwie świętokrzyskim, ponieważ problem braku kadr dotyczy każdej lecznicy. Zaproponował też, by w przyszłości stworzyć podobne programy stypendialne dla pielęgniarek, ratowników medycznych czy fizjoterapeutów, ponieważ specjalistów w tych dziedzinach także zaczyna brakować.

Podobne wiadomości
Reklama