Rolnicy łatwiej będą mogli sprzedawać działki oraz grunty rolne

Data publikacji: 26.03.2019 18:21
Autor: Marta Gajda / Kategoria: Wiadomości z regionu
Konferencja prasowa dotycząca nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i obrocie ziemią. Na zdjęciu od lewej: Maciej Gawin - radny sejmiku wojewódzkiego, Michał Cieślak - poseł na Sejm RP, Magdalena Konieczna-Różycka - radna Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Konferencja prasowa dotycząca nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i obrocie ziemią. Na zdjęciu od lewej: Maciej Gawin - radny sejmiku wojewódzkiego, Michał Cieślak - poseł na Sejm RP, Magdalena Konieczna-Różycka - radna Miasta i Gminy Busko-Zdrój
Busko-Zdrój / Fot. Marta Gajda / Radio Kielce

Najprawdopodobniej jeszcze przed wakacjami wejdą w życie nowe przepisy dotyczące ustroju rolnego i obrotu ziemią. Dzięki nowelizacji ustawy rolnicy łatwiej będą mogli sprzedawać działki oraz grunty rolne. Po zmianach, również osoby niebędące rolnikami, będą mogły zakupić grunty do 1ha.

Jak informuje poseł Porozumienia Michał Cieślak, dotychczasowe przepisy stwarzały spore trudności w sprzedaży działek większych niż 30 arów osobom niezwiązanym z rolnictwem. Ponadto zmiany do ustawy z zakresu kształtowania ustroju rolnego i obrotu ziemią rolną w znacznym stopniu ułatwią obrót gruntami rolnymi, działkami rolnymi czy ziemią rolną.

- Na takich działkach znajdowały się m.in. budynki mieszkalne, które ktoś chciał kupić, często z miasta, by móc się tam osiedlić lub do celów rekreacyjnych.Teraz będzie mógł to zrobić, co powinno wpłynąć na to, że rolnicy będą mogli w łatwy sposób takie nieruchomości sprzedać - mówi poseł.

Poseł podkreśla, że ustawa rozszerza także katalog osób bliskich, które mogą dziedziczyć ziemię lub nieruchomości po rolnikach.

- Rozszerza go do rodziców, do rodzeństwa czy pasierba. To jest ważne, ponieważ dodatkowo są to osoby wyszczególnione w ustawie, które mogą w sposób nieograniczony przepisami nabyć nieruchomość w trybie dziedziczenia - zaznacza poseł.

Parlamentarzysta dodaje, że równie ważną zmianą jest wprowadzenie przepisów, które uwolnią spod rygoru ustawy grunty rolne w granicach administracyjnych miast. Jak mówi - oznacza to, że wszystkie te grunty rolne będą mogły zostać przeznaczone do różnych celów inwestycyjnych przez samorządy, inwestycje miasta, inwestycje firm i budowę mieszkaniową, co powinno korzystnie wpłynąć na obniżenie cen mieszkań.

- Te przepisy były dość skomplikowane, jak np. sprawy związane z odrolnieniem gruntów ze wszystkimi przepisami, które należało spełnić, aby te grunty przekwalifikować z rolnych na budowlane czy inwestycyjne. Grunty rolne będą mogły też nabywać instytuty, uczelnie czy małe firmy na obszarach wiejskich - tłumaczy Michał Cieślak.

Projekt nowelizacji ustawy został zaopiniowany pozytywnie i 13 marca trafił pod obrady Sejmu. Na najbliższym posiedzeniu, które zaplanowano na 4-5 kwietnia ustawa ma trafić do komisji rolnictwa, gdzie zostanie poddana procedowaniu.

Reklama