Miliony na działania społeczne. Zyskają uczniowie i przedszkolaki

Data publikacji: 29.03.2019 15:15
Autor: Izabela Mortas / Kategoria: Wiadomości z regionu
Na zdjęciu (od lewej): prezes Zarządu ZDZ w Kielcach - Jerzy Wątroba, marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik

Na zdjęciu (od lewej): prezes Zarządu ZDZ w Kielcach - Jerzy Wątroba, marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik
Kielce. 29.03.2019 / Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Prawie 80 milionów złotych z unijnych funduszy zostanie rozdysponowane przez urząd marszałkowski na działania społeczne, dzięki którym skorzystają między innymi osoby starsze, ale także uczniowie szkół zawodowych, przedszkolaki i ich rodzice.

Prawie 19 i pół miliona złotych zostanie przeznaczone na opiekę nad osobami niesamodzielnymi. Jak mówi wicemarszałek Renata Janik, pieniądze będzie można pozyskać na innowacyjne sposoby wsparcia osób niepełnosprawnych i seniorów. To, jakie konkretnie działania będą realizowane, zależy od wnioskodawców.

- Może to być na przykład teleopieka albo usługi opiekuńcze. Chodzi o to, by osoby niesamodzielnie nie musiały korzystać z dużych zakładów opiekuńczych, lecz by jak najdłużej przebywały w swoich środowiskach, także w gronie rodziny - tłumaczy wicemarszałek.

Dzięki unijnemu wsparciu, będą tworzone i rozwijane żłobki oraz przedszkola. Pieniądze można pozyskać na założenie nowych placówek lub tworzenie dodatkowych miejsc w już istniejących. W przypadku żłobków, dodatkowo aż 30 procent otrzymanego dofinansowania będzie można przeznaczyć nie tylko na samo funkcjonowanie tych miejsc, lecz także na remonty, adaptację pomieszczeń i zakup wyposażenia.

Najwięcej pieniędzy - 28 i pół miliona złotych, to planowane dofinansowanie dla projektów, które mają wpłynąć na rozwój szkolnictwa zawodowego. Jak zapowiada wicemarszałek Renata Janik, projekty mogą koncentrować się między innymi na finansowaniu praktyk i staży zawodowych uczniów w przedsiębiorstwach.

- W jednym miesiącu może być to 150 godzin praktyki. Uczniowie, którzy wypracują ten limit, otrzymają dodatkowo 2 tysiące złotych brutto wynagrodzenia, co na pewno jest motywujące - przybliża.

Dobrym przykładem pozyskiwania funduszy unijnych na tak zwane projekty miękkie jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, który dziś podpisał umowę na utworzenie świetlicy środowiskowej w Starachowicach. Świetlica będzie służyć 60 osobom, w tym dzieciom i młodzieży. Dla nich będą organizowane różnorodne zajęcia, między innymi informatyczne, językowe i socjoterapeutyczne.

Reklama