UJK z kolejnymi uprawnieniami. Uczelnia będzie kształcić doktorów medycyny

Data publikacji: 02.04.2019 15:38
Autor: Daniel Lenart / Kategoria: Wiadomości z regionu
Kielce. UJK. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu.

Kielce. UJK. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu.
Fot. Jarosław Kubalski / Radio Kielce

Adepci medycyny będą mogli doktoryzować się w Kielcach. Uniwersytet Jana Kochanowskiego uzyskał właśnie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych. Udało się tego dokonać w niespełna 4 lata od utworzenia kierunku lekarskiego w Kielcach.

Jak mówi profesor Stanisław Głuszek, prorektor do spraw medycznych kieleckiej uczelni to pokazuje jakość naukową kadry Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.

- Nie wszystkie uczelnie, które kształcą lekarzy mają uprawnienia do doktoryzowania. Tym samym, stajemy się w pełni akademickim wydziałem, jeżeli chodzi o kierunek lekarski i nauk medycznych - podkreśla prorektor do spraw medycznych UJK.

Jak podkreśla profesor Stanisław Głuszek - Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów doceniła zarówno jakość prowadzonych na wydziale badań, jak i liczbę samodzielnych pracowników naukowych. Warto dodać, że Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu posiada już uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zdrowiu.

Zadowolenia nie ukrywa również profesor Jacek Semaniak, rektor UJK. Jak mówi, dzięki rosnącej jakości naukowej kielecka uczelnia staje się jeszcze bardziej rozpoznawalna w kraju i za granicą.

- To jest właśnie taka nobilitacja. Udało nam się, poza tworzeniem szerokiej i atrakcyjnej oferty dla studentów, utworzyć środowisko bardzo mocne naukowo. To ważne, bowiem kształcenie akademickie nie polega tylko na tym, by przekazywać treści podręcznikowe, ale przede wszystkim te treści tworzyć - argumentuje rektor UJK.

To kolejny sukces UJK. Pod koniec marca Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów przyznała uniwersytetowi uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk prawnych. Od października UJK uruchomi szkołę doktorską, która będzie podzielona na 4 sekcje: nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk społecznych, nauk humanistycznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Obecnie kielecka uczelnia może nadawać stopień doktora w 12 dyscyplinach naukowych.

Reklama