Biznes na UJK. Kielecka uczelnia zacieśnia współpracę

Data publikacji: 10.04.2019 15:26
Autor: Michał Kita / Kategoria: Wiadomości z regionu
Konferencja na UJK w sprawie podjęcia współpracy z instytutami wchodzącymi w skład rządowego projektu Sieci Badawczej Łukasiewicz

Konferencja na UJK w sprawie podjęcia współpracy z instytutami wchodzącymi w skład rządowego projektu Sieci Badawczej Łukasiewicz
Kielce. 10.04.2019 / Fot. Michał Kita / Radio Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zacieśnia współpracę z biznesem. Kielecka uczelnia wyższa będzie realizować działania z instytutami wchodzącymi w skład rządowego projektu Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jak informuje profesor Jacek Semaniak rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - podpisane porozumienia daje ogromną szansę podniesienia poziomu kształcenia kadry naukowej i studentów uczelni.

- Mamy już bardzo precyzyjnie sformułowane programy badawcze, które zaowocują podpisaniem dwustronnych umów pomiędzy uniwersytetem, a instytutami. Zaowocuje to wykorzystaniem potencjału uczelni w celu wdrożenia pewnych nowych produktów z szansą na komercjalizację. Chcemy, aby uniwersytet był miejscem, w którym projekty badawcze przekładają się na wdrożenia przemysłowe - dodaje.

Konferencja na UJK w sprawie podjęcia współpracy z instytutami wchodzącymi w skład rządowego projektu Sieci Badawczej Łukasiewicz. Na zdjęciu rektor UJK - Jacek SemaniakKielce. 10.04.2019 / Fot. Michał Kita / Radio Kielce

Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz podkreśla, że instytucja, która formalnie zaczęła działać 1 kwietnia łączy 38 Instytutów badawczych z całego kraju, które dotychczas działały niezależnie od siebie. Głównym zadaniem „Łukasiewicza” jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do naukowców.

- Współpraca sieci badawczej z uniwersytetami opiera się na trzech filarach. Pierwszy z nich to wymiana kadr. Chcielibyśmy, aby pracownicy uczelni współpracowali z instytutami i odwrotnie. Drugą kwestią jest wspólne kształcenie kadr, w którym zależy nam przede wszystkim na studiach doktoranckich. Trzeci wymiar współpracy to wspólne projekty, które są już realizowane także z przedsiębiorcami - zaznacza.

Piotr Dardziński zaznacza, że współpraca Instytutów z Sieci Badawczej Łukasiewicz daje możliwość wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, np. z programu unijnego Horyzont Europa, którego budżet w przyszłej perspektywie finansowej będzie wynosił 100 miliardów euro.

Zdaniem Renaty Janik wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, nawiązanie współpracy UJK z Siecią Łukasiewicz z pewnością przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności kieleckiej uczelni. Renata Janik zaznacza, że Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego rozpoczął ponadregionalny projekt ułatwiający współpracę nauki z biznesem pod nazwą "Vouchery na innowacje".

- To pieniądze przeznaczone na usługi doradcze dla mikro- i małych przedsiębiorstw. Kwota dofinansowania wynosi od 20 tysięcy złotych do nawet miliona złotych. Dzięki temu, tworzy się dobra płaszczyzna do współpracy i jak najlepszego rozwoju gospodarki naszego regionu - dodaje.

Dzięki podpisaniu listów intencyjnych, partnerem UJK będą: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi.

Konferencja na UJK w sprawie podjęcia współpracy z instytutami wchodzącymi w skład rządowego projektu Sieci Badawczej ŁukasiewiczKielce. 10.04.2019 / Fot. Michał Kita / Radio Kielce

Reklama