Profesor z Torunia i przedsiębiorca z Kielc będą doradzać UJK

Data publikacji: 29.04.2019 14:49
Autor: Daniel Lenart / Kategoria: Wiadomości z regionu

 
Kielce. 25.04.2019 / Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

Rada Uczelni będzie doradzać oraz pomagać w rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Gremium powołał kielecki Uniwersytet. Profesor Michał Arabski, prorektor UJK do spraw nauki i współpracy z zagranicą tłumaczy, że uczelniane rady wprowadza wchodząca właśnie w życie reforma szkół wyższych.

- Zadaniem Rady Uczelni jest między innymi opiniowanie strategii i rozwoju placówki, opiniowanie statutu uczelni, ale też proponowanie kandydatów na rektora. W jej skład wchodzą przedstawiciele zarówno środowiska naukowego, jak i biznesowego, co pozwala szerzej spojrzeć na uczelnie w perspektywie badań naukowych, jak i zarządzania finansami - twierdzi prorektor UJK.

W skład rady UJK weszło siedem osób. Są wśród nich naukowcy z Kielc, profesor Marek Pajek, kierujący Instytutem Fizyki, profesor Lidia Michalska-Bracha z Instytutu Historii oraz profesor  Marzena Marczewska z Instytutu Filologii Polskiej.

Spoza uniwersytetu w radzie zasiedli Sławomir Głasek, prezes firmy „Fabet Konstrukcje”, Bartosz Stemplewski dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Przewodniczącym Rady został profesor Dominik Antonowicz, socjolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Siódmym członkiem rady jest Patryk Celebański, przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

Bartosz Stemplewski mówi, że Rada Uczelni ma charakter opiniodawczy, a on sam chciałby współpracować z UJK w sprawie zacieśnienia kontaktów między Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym a oddziałami klinicznymi, które w jego ramach funkcjonują. Docelowo cały szpital ma się stać placówką kliniczną.

Profesor Michał Arabski podkreśla, że spojrzenie z zewnątrz na pewno pomoże w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących badań naukowych, zwłaszcza w ich praktycznej, przydatnej dla przedsiębiorców, formie.

- Istotnym elementem badań naukowych jest też ich wymiar komercyjny. Dlatego wysłuchanie głosu i opinii przedstawicieli biznesu będzie dla nas bardzo cenne - twierdzi profesor Michał Arabski.

Kadencja rady trwać będzie od czerwca do końca 2020 roku. Kolejne Rady Uczelni będą wybierane na czteroletnie kadencje.

Tagi do tego wpisu
Reklama