Bogdan Wenta cytował list, który nie był skierowany do niego

Data publikacji: 07.05.2019 19:27
Autor: Robert Szumielewicz , Radosław Podsiadły , Wiktor Dziarmaga / Kategoria: Wiadomości z regionu
Bogdan Wenta - prezydent Kielc

Bogdan Wenta - prezydent Kielc
Kielce. 11.03.2019 / Fot. Marzena Mąkosa / Radio Kielce

Wiceprzewodniczący kieleckiej Rady Miasta, Jarosław Karyś z PiS jest zdegustowany zachowaniem prezydenta Kielc. Jak się okazuje, pismo wojewody świętokrzyskiego w sprawie legalności zatrudniania przez miasto pełnomocników, które wczoraj publicznie cytował Bogdan Wenta było przeznaczone dla Jarosława Karysia, a nie do prezydenta.

Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości skierował do wojewody prośbę o zbadanie, czy pełnomocnicy Bogdana Wenty zostali zatrudnieni w zgodzie z prawem. Wczoraj prezydent Kielc pochwalił się odpowiedzią wojewody, którą zinterpretował jako korzystną dla siebie.

Radny Jarosław Karyś podkreśla, że to zachowanie było zaskakujące i niewłaściwe.

- Jest dla mnie co najmniej dziwne i zaskakujące, że pan prezydent cytował fragmenty pisma, które zostało skierowane do mnie i którego jeszcze nawet nie otrzymałem. Istnieje prawo do korespondencji i ważne jest, by ta korespondencja docierała do właściwych rąk. To zostało naruszone. To było przynajmniej nieeleganckie - twierdzi radny.

Jarosław Karyś dodaje, że cytowany przez prezydenta fragment był wyrwany z kontekstu przez co nie oddawał treści całego dokumentu. Wynika z niego, że sytuacja w Kielcach będzie analizowana.

Paweł Gągorowski, jeden z pełnomocników prezydenta twierdzi tymczasem, że pismo od wojewody wpłynęło drogą elektroniczną do sekretariatu prezydenta. Przyznaje jednak, że w tytule dokumentu było nazwisko Jarosława Karysia.

- To nie było w zaadresowanej kopercie, nie było oznaczone jako ściśle tajne, albo do wyłącznej informacji pana Jarosława Karysia. Zostało wydrukowane z komputera sekretarki pana prezydenta - zaznacza Paweł Gągorowski.

Pełnomocnik prezydenta podkreśla, że pismo zostało skierowane do sekretariatu prezydenta drogą elektroniczną. Jego zdaniem prezydent miał więc prawo do zapoznania się z treścią dokumentu. Paweł Gągorowski dodał, że być może doszło do pomyłki służb wojewody i pismo było odpowiedzią na zapytanie klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Jak informowaliśmy, z opinii przygotowanej na prośbę posła Krzysztofa Lipca z PiS, Biuro Analiz Sejmowych stwierdza, że zatrudnianie pełnomocników na umowy cywilno-prawne jest niezgodne z prawem i może być obejściem zasad. Dotyczy to osób, które pełnią funkcje urzędnicze, nie będąc jednocześnie pracownikami urzędu.

W kieleckim magistracie takie umowy obecnie świadczą: Danuta Papaj oraz Paweł Gągorowski. Na takich samych zasadach zatrudniony był także Leszek Papaj, odpowiedzialny za reorganizację urzędu. Jego umowa wygasła z końcem kwietnia i nie została przedłużona.

Prezydent Wenta zadeklarował, że Danuta Papaj przestanie pełnić funkcję pełnomocnika z końcem maja, a Paweł Gągorowski z końcem czerwca w związku z koniecznością dokończenia prac związanych z reorganizacją urzędu.

Nieoficjalnie mówi się, że Danuta Papaj ma zostać trzecim zastępcą prezydenta. Wiązałoby się to z koniecznością rezygnacji przez nią z mandatu radnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Reklama